Наукові напрями Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність

(державний реєстраційний номер 0121U112062)

Моделювання ефективності фінансово – господарської діяльності виробничих підприємств України в умовах обмеженості ресурсів
(державний реєстраційний номер 0114U003801)

Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємства України в умовах глобалізації економіки
(державний реєстраційний номер 0118U100052)

Економічні методи управління якістю медичної допомоги
(державний реєстраційний номер 0118U100130)

Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків
(державний реєстраційний номер 0118U100084)

Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу
(державний реєстраційний номер 0118U100075)

Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки
(державний реєстраційний номер 0119U101350)