Наукові напрями

Наукова діяльність в Університеті здійснюється відповідно до затверджених планів, програм і тем актуальних, власних, відкритих, діючих університетських науково-дослідних робіт:

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052);

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075);

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084);

«Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U1000130);

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350);

«Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575);

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550);

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964).

 

Також, завдяки науковій і творчій співпраці з іншими закладами вищої освіти, здобувачі, науково-педагогічні та наукові співробітники Університету, мають змогу та провадять спільні наукові дослідження із таких напрямків науково-дослідних робіт, як:

«Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503);

«Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375);

«Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами» (номер державної реєстрації 0115U002712);

«Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії» (державний реєстраційний номер 0116U000798);

«Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (номер державної реєстрації 0116U000799);

«Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів,  галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782);

«Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (номер державної реєстрації 0122U000781);

«Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (номер державної реєстрації  0122U000778);

«Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0» (номер державної реєстрації 0123U100576).