Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування є випусковою кафедрою Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Кафедра здійснює підготовку магістрів та бакалаврів зі спеціальностей:

 • - 075 «Маркетинг» (Освітньо-професійна програма «Маркетинг»;
 • - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Підготовка фахівців здійснюється:

 • - за освітнім ступенем «бакалавр» з терміном навчання - 4 роки;
 • - за освітнім ступенем «магістр» - термін навчання 1,5 роки.

Форми навчання є: денна, заочна.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Сьогодні важко зустріти людину, яка б не чула про маркетинг. І якщо ще якихось 7–10 років тому маркетинг в нашій країні був чимось новим і необхідним тільки великому бізнесу, то сьогодні без застосування маркетингових інструментів не обходиться практично жоден комерційний або особистісний проект.

У Коледжі економіки і управління, що діє при університеті, за цією спеціальністю готують фахових молодших бакалаврів.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Промисловий маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Товарознавство», «Рекламний менеджмент», «Інтернет- маркетинг», «Логістика», «Рекламний креатив», «Мерчендайзинг», «Брендинг» та ін.

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Базами практик є державні установи і підприємства різних форм власності, зокрема відділи маркетингу, реклами, постачання та збуту. Студенти отримують практичні знання з розробки різних видів реклами, маркетингових програм, планування та проведення маркетингових досліджень.

З метою підготовки конкурентоспроможних фахівців університет співпрацює з потенційними роботодавцями. Співпраця здійснюється за такими напрямами: забезпечення студентів базами практики й стажування, проведення майстер-класів і круглих столів, читання лекцій відомими фахівцями-практиками у галузі маркетингу, участь в науково-дослідній роботі, працевлаштування.

По завершенню навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації. Подальша кар’єра випускників спеціальності знаходить своє місце у таких напрямах господарської діяльності як:

 • - агент з постачання
 • - агент комерційний (торговельний). Представник торговельний
 • - агент рекламний. Представник з реклами. Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
 • - директор з маркетингу. Директор комерційний Начальник відділу збуту (маркетингу);
 • - директор з матеріально-технічного постачання;
 • - економіст зі збуту. Консультант з маркетингу. Рекламіст. Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
 • - економіст із ціноутворення
 • - завідувач виставки
 • - завідувач складу
 • - інспектор торговельний. Організатор з постачання. Організатор з збуту
 • - керуючий агентством (торговельним, рекламним);
 • - комівояжер. Мерчандайзер
 • - менеджер з маркетингу, логістики, постачання, збуту, із зв’язків з громадськістю
 • - менеджер з реклами
 • - начальник агентства (рекламно-інформаційного)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» залишається актуальною на будь-яких етапах розвитку суспільства та стадіях економічного зростання, а випускиники спеціальності завжди є затребуваними фахівцями. Адже нові віхи розвитку економіки, глобальні перетворення, що супроводжують наше життя, вимагають підготовки фахівців, які мають теоретичні та практичні навички роботи в усих напрямах фінансової сфери – основі суспільного добробуту населення.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Фінанси», «Бюджетна система», «Страхування», «Банківська справа», «Інвестування», «Фінанси підприємств», «Гроші і кредит», «Фінансова статистика», «Фінансовий ринок», «Соціальне забезпечення», «Фінанси домогосподарств», «Децентралізація та фінанси регіону» тощо.

Основними пріоритетами підготовки студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є формування знань не лише у сфері фінансів та банківської справи, а також оволодіння студентами практичними навичками у бюджетній сфері та сфері соціального забезпечення; планової роботи на підприємствах та установах усіх форм власності; роботи на страховому та фінансовому ринках. Також студенти отримують знання з інвестиційної політики, як на рівні конкретного субєкта господарювання, так і держави загалом. Значна увага, під час навчання приділяється, бізнес-процесам, їхнім дослідженням та оцінці впливу на економіку. Ураховуючи нові тенденції фінансового ринку, під час навчання увага студентів концентрується на питаннях довірчого управління (комунальне господарство, ОСББ тощо).

Співпраця з провідними фаховими установами та організаціями дозволяє отримати практичні навички та опанувати сучасний стан фінансової системи на реальних прикладах, зокрема шляхом:

 • - проходження виробничої практики;
 • - написання наукових робіт, тез, статей;
 • - презентації здійснених досліджень та розроблених пропозицій на науково-практичних конференціях.

Випускники можуть працювати у державному та приватному секотрах економіки за одним або кількома з видів економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»:

 • - вищі посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • - керівники підприємств, установ та організацій;
 • - керівники малих підприємств без апарату управління
 • - менеджери (управителі) у сфері галузях економіки
 • - фахівці у бюджетно-соціальній сфері
 • - викладачі середніх навчальних закладів
 • - професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
 • - економіст із збуту; експерт із зовнішньоекономічних питань; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець з раціоналізації виробництва; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • - професіонали державної служби
 • - економіст; економіст з планування; економіст із ціноутворення; економічний радник
 • - фахівці в галузі фінансів та торгівлі
 • - страхові агенти та експерти-консультанти із страхування
 • - бухгалтери та касири-експерти
 • - інші технічні фахівці в галузі управління
 • - інспектори митної та податкової служби
 • - професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій тощо.

 

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати економічних наук, викладачі-практики. Щороку співробітники кафедри проходять підвищення кваліфікації, що дозволяє під час викладання дисциплін поєднувати теоретичні аспекти з практичними навичками. Викладачі беруть активну участь у підготовці наукових конференціій, симпозіумів і круглих столів як в Україні, так і за кордоном.

Міжнародна науково-практична конференція «Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком»
(Канів, конференц-зала музею Тараса Шевченка)

Поряд із навчальним процесом значна увага приділяється науково-дослідній роботі. З метою поглибленого вивчення дисциплін на кафедрі створено наукові гуртки. Результати наукових досліджень студенти щороку представляють на науково-практичних конференціях, олімпіадах, круглих столах та виставках.

Студентська науково-практична конференція «Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни»
ХХІ Міжнародна виставка реклами і маркетингу REX

Також студенти кафедри є учасниками команди СУЕМ StartUpClub, яка отримує навички з управління проектами, організації діяльності PR (зв’язки з громадськістю), SMM (англ. Social Media Marketing – маркетинг в соціальних мережах) та Еvent (організація відкритих заходів), що створено в межах роботи ГО «Платформа інноваційного партнерства» (YEP) зі створення підприємницьких клубів.

На кафедрі укладено договори про співробітництво з провідними установами та підприємствами міста, що дозволяє не лише пройти практичне стажування, а й обрати для себе сферу майбутнього працевлаштування.

Студенти кафедри є призерами загальноуніверситетського конкурсу бізнес-планів. Також вони активно беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, проектах, зокрема у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua».

Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71  – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна адреса: kaf-mark@suem.edu.ua