Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітні ступені: «бакалавр» і «магістр») та спеціальністю 242 «Туризм» (освітній ступінь «бакалавр»). Терміни навчання: для бакалаврів – 4 роки, магістрів – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, формулювати і вирішувати проблеми розвитку підприємств готельного, ресторанного та туристичного бізнесу.

Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок.

Освітній процес побудований із аудиторних занять і практичної підготовки. Кафедра забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін, основними з яких для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» є: «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Менеджмент готельного підприємства», «Сервісологія», «Інноваційні технології у готельному господарстві», «Інноваційні ресторанні технології» та інші.

Студенти кафедри на міжнародній туристичній виставці


В освітній процес кафедра активно впроваджує інноваційні та інформаційні технології. Зокрема, викладачі кафедри розробили курси дисциплін для заочно-дистанційної форми навчання і проводять роботу зі студентами у формі дистанційного тестування з використанням системи «Прометей».

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку туризму і готельно-ресторанного господарства в регіоні. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення і розвитку індустрії гостинності. Щороку студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях університету та інших закладів вищої освіти України. Паралельно з освітнім процесом викладачами кафедри організовуються навчальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок.

Майстер-клас

У тематичних планах лабораторних робіт передбачені майстер-класи відомих шеф-кухарів України та світу з кулінарного і кондитерського мистецтва, молекулярної технології, виїзні заняття у закладах ресторанного господарства Черкас, Києва, Львова.

На базі кафедри працює навчально-науково-виробничий центр «Навчальний готель і ресторан». Навчання у ННВЦ спрямоване на формування ґрунтовних знань технології та організації обслуговування у підприємствах ресторанного і готельного бізнесу, специфіки роботи їхнього персоналу у регіоні та запитів роботодавців за кордоном. По завершенню навчання слухачі отримують відповідний сертифікат.

Тиждень дуального навчання в Карпатах

Практична підготовка студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» передбачає щорічну практику як у закладах готельно-ресторанного бізнесу міста Черкас, Черкаської та інших областей України, так і за кордоном. Практика проводиться у готельно-ресторанних комплексах різних форм власності і типів господарювання, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років.

Під час практики (ознайомчої, технологічної, виробничої і переддипломної) студенти набувають навичок, необхідних керівникам та спеціалістам різних рівнів управління, вчаться аналізу взаємовідносин апарату управління та працівників; опановують сучасні управлінські технології, механізми і форми організації управління у сфері гостинності; знайомляться із контролем діяльності закладу готельно-ресторанного господарства, технічного обслуговування інженерних систем і торговельно-технологічного обладнання та показниками фінансово-економічної діяльності підприємства.

Практика студентів спеціальності 242 «Туризм» передбачає ознайомлення з реальними умовами функціонування підприємств туристичної сфери, з нормативною документацією, що регулює їхню діяльність, оформленням первинних документів, новими формами обслуговування споживачів у туристичних підприємствах, надбання професійних вмінь і навичок фахівця з технології туристичного обслуговування. Під час практики студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів та ін.

Географія проходження практики наших студентів із кожним роком розширюється. Вихованці кафедри вже неодноразово проходили стажування в Німеччині, Греції, Туреччині. Причому за кордоном практиканти отримують ще й гідні зарплати та мають змогу відпочити в курортних місцевостях і помилуватися їхніми мальовничими краєвидами.

Кафедра активно співпрацює з Асоціацією кулінарів України, що дозволяє студентам брати участь у міжнародних змаганнях із кулінарної справи, запозичувати досвід впровадження новітніх тенденцій ресторанного сервісу, бути обізнаними із сучасними вимогами до здійснення процесів обслуговування споживачів. Усе це сприяє підготовці конкурентоспроможних фахівців, здатних задовольнити потреби як українських, так і іноземних клієнтів.

Толока в СУРА

Випускники кафедри працюють на підприємствах ресторанного і готельного господарства різних форм власності на посадах: директор готелю; директор ресторану; менеджер готельно-ресторанного бізнесу; адміністратор служби прийому та розміщення у готелі; адміністратор ресторану; завідувач виробництвом ресторану; метрдотель та ін.

Випускники спеціальності «Туризм» працюють у туристично-рекреаційному господарстві на посадах директора комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), керівника туристичного підприємства, завідувача бюро (подорожей, екскурсій), начальника туристської бази, консультанта з туризму, спеціалістів в органах державної влади і місцевого самоврядування, менеджерів турфірм, екскурсоводів тощо.

Запрошуємо всіх, хто бажає і відчуває у собі сили, зробити успішну кар’єру у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму.

У будь-який час ви можете завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальності, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви матимете змогу відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького,16

Тел.: (099)105-27-71 – відповідальний секретар приймальної комісії.

Електронна пошта: kaf-gotur@suem.edu.ua