Вчена рада

Склад Вченої ради

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА

Аблязова Наталія Рауфівна

Президент Університету, к.е.н.

Чудаєва Ія Борисівна

ректор Університету, Голова Вченої ради, д.е.н., професор

Новак Анна Валеріївна

учений секретар Університету, доцент кафедри приватного права, к.і.н.

Савченко Сергій Олегович

проректор з науково-дослідної роботи та економічних питань, д.е.н., професор

Коваль Віталій Володимирович

проректор з адміністрування, к.т.н., доцент

Сушко Наталія Валеріївна

проректор з навчально-організаційної роботи, к.і.н.

Андреєв Віктор Миколайович

проректор з адміністративно-господарської роботи

Лисенко Олександр Миколайович

декан факультету права та гуманітаристики, к.політ.н., доцент

Сукач Олена Миколаївна

декан факультету економіки і менеджменту, к.е.н., доцент

Захарова Ірина Володимирівна

заступник Голови Навчально-методичної ради Університету, в.о. завідувача  кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін, к.і.н., доцент

Ус Галина Олександрівна

завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування, д.е.н., професор

Козловська Світлана Григорівна

Голова Ради трудового колективу Університету, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, к.т.н.

Манькута Яна Миколаївна

Голова Ради молодих учених Університету начальник Центру дистанційно-заочного навчання, к.е.н.

Лімборський Ігор Валентинович

завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, д.філ.н., професор

Десятніков Іван Валерійович

доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, к.і.н., доцент

Гордієнко Людмила Анатоліївна

завідувач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., доцент

Сивак Олександр Іванович

директор Коледжу економіки і управління

Солонько Михайло Федорович

завідувач кафедри публічного права, к.ю.н.

Задорожний Іван Степанович

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, д.т.н., професор

Савченко Андрій Миколайович

доцент кафедри менеджменту і адміністрування, д.м.н.

Германенко Людмила Миколаївна

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, к.е.н., доцент

 

Півньова Лілія Василівна

доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, к.філ.н.

Садова Наталія Петрівна

завідувач наукової бібліотеки

Самодурова Рімма Олександрівна

Голова Студентської ради Університету

Монтаіні Олексій Дмитрович

член Студентської ради Університету