ФАКУЛЬТЕТИ

 

Сучасні реалії потребують підготовки висококваліфікованих фахівців за всіма галузями економіки. Саме з даною метою у вересні 2020 року у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова було створено Факультет економіки і менеджменту.

Основною перевагою факультету є підготовка фахівців за найбільш прогресивними, сучасними та затребуваними спеціальностями на ринку праці з використанням новітніх технологій.
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


 Підготовка майбутніх фахівців відбувається на двома освітніми рівнями: магістр та бакалавр; в очній, заочній та змішаній формах навчання.

  До складу факультету входить три випускові кафедри:

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


  Основною місією факультету є підготовка фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку та суспільних трансформацій. Відтак, отримання теоретичних навичок студенти реалізують під час проходження практики та відвідування профільних установ (фото Афіша, ЦНАП, Фотоприлад).

  Співпраця з провідними фаховими установами та організаціями дозволяє отримати практичні навички на реальних прикладах, зокрема шляхом:

  • проходження виробничої практики;
  • написання наукових робіт, тез, статей;
  • презентації здійснених досліджень та розроблених пропозицій на науково-практичних конференціях.
     

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ


  Відповідно до місії, науково-педагогічні працівники факультету, постійно проходять підвищення кваліфікації, відвідують різноманітні тренінги та науково-практичні заходи, що дозволяє викладачам бути в тренді сучасних вимог та сформувати інноваційні інструменти навчання студентів. Освітній процес забезпечують доктори та кандидати економічних наук, викладачі-практики.

  Значна увага на факультеті приділяється організації дозвілля студентів.
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Факультет права та гуманітаристики створений наказом ректора Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова у вересні 2020 року.

Очолює факультет кандидат політичних наук, доцент Лисенко Олександр Миколайович.

До складу факультету входять:

Кафедра публічного та приватного права
Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму
Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями: 081 Право, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 035 Філологія, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм.