Факультет права та гуманітаристики

АБЛЯЗОВ ДЕНИС ЕДУАРДОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: віце-президент університету, доцент кафедри публічного та приватного права

Член Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ» 

ORCID: 0000-0001-6351-4015

детальніше

Освіта:

У 2002 р. закінчив Черкаський інститут управління за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію – бакалавр з права.

У 2005  р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка  за спеціальністю «Міжнародне право» та отримав кваліфікацію – магістр міжнародного права.

Кандидат юридичних наук з 2009 року.

Професійне зростання:

Помічник юрисконсульта Черкаського інституту управління (2000-2002 рр.), викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2005-2007 рр.).

Проректор з регіональних структурних підрозділів, заступник директора юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2007 – 2009 рр.), віце-президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2009-2019 рр.).

З 2020 року – віце-президент Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Стажування за освітньою програмою «Актуальні проблеми медіації в професійній діяльності юриста»  (Сертифікат № 21 від 19 вересня 2021 року).

Наукові інтереси: конституційне право зарубіжних країн, сучасні проблеми конституційного права, захист прав громадян.

Практичний досвід:

Відповідальний керівник науко-дослідної роботи на тему: Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія і сучасність (0121U112062).

З вересня 2017 року член Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ» (Довідка № 88 від 22 вересня 2022 року).

Навчальні курси, що викладає: конституційне право України, міжнародне публічне право та право Європейського Союзу, права свободи і обов’язки людини (ґендерний ракурс), імплементація норм міжнародного права у правову систему України, практика Європейського суду та його вплив на матеріальне і процесуальне право України,

Вибіркові публікації:

Автор більше 30 публікацій.

 1. Аблязов Д.Е.  Поняття та законодавче забезпечення конституційного права людини на самозахист. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. С.79-83.
 2. Аблязов Д.Е. Принципи верховенства Конституції: монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2021. 182 с.
 3. Аблязов Д.Е. Щодо проблематики тлумачення верховенства принципу Конституції в сучасній теорії конституціоналізму. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 54-57.
 4. Аблязов Д.Е. Структурно-функціональний метод обґрунтування принципу верховенства Конституції. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 41-44.
 5. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Місце і роль юридичної клініки в підготовці майбутній юристів. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України. Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 22 квітня 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. С.20-21.
 6. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Насилля в сім’ї – новий соціальний виклик. Життєві перспективи особистості у посттравматичному світі. Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару (м. Черкаси, 11-13 травня 2021 р.) : Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. 2021. С. 7-11.
 7. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Щодо проблеми запобігання домашньому насильству спеціальними підрозділами Національної поліції. Проєктування безпекового середовища громад. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 2 липня 2021 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Київ : ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2021 С. 245-246.
 8. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Місце міжнародної організації праці в розвитку міжнародного трудового права. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф., м. Кропивницький, 19-20 травня 2021 р. / за заг. Ред. Б. Р. Стецюка. Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. С.181-182.
 9. Аблязов Д.Е., Кузнецова Л.В. Сучасний підхід до тлумачення принципу верховенства Конституції. Правовий дискурс: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти.  – Черкаси : Видавець Третяков О. М., 2021. С. 46-47.
 10.  Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності органів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С.229 – 232.
 11. Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Щодо питання відмежування кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.210 та 211 КК України від адміністративного правопорушення. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С.453 – 456.

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: т.в.о. декана факультету права та гуманітаристики

Членкиня Черкаської обласної організації Спілки юристівУкраїни

Членкиня Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

Профіль у Google Scholar:. https://scholar.google.com/citations?user=LKbYN

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6810-1017

детальніше

Освіта:

У 1998 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» з присвоєнням кваліфікації – Юрист. У 2005 році отримала диплом магістра права Міжрегіональної Академії управління персоналом.

У період з 2011 року по 2014 рік  навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) по спеціальності «Право» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У жовтні 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (ХVІІІ – початок ХХІ століття)», у Спеціалізованій Вченій раді Д 08.727.04 при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Черкаський державний технологічний університет - атестація щодо володіння державною мовою (Посвідчення від 10 квітня 2019р.);
 • «STEM-ОСВІТА: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти» Свідоцтво № ADV-181053- PSI, від 26.11.2021р. (180 годин / 6 кредитів);
 • Certificate of participation in the scientific and pedagogical internship «Modern methods and means of training future lawyers» november 14 – December 25. Total 180 theaching/ working hours, 6 credits ECTS;
 • навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». Сертифікат СС 38282994/5344-22, від 11.01.2023р. (8 годин /0,2 кридита).

Професійне зростання:

Викладач, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (2001-2008 рр.). З 2008 по 2018 рр. заступник завідуючого кафедрою цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. В 2011 році присвоєно, а в 2016 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліста вищої категорії». З 2022 року – спеціаліст вищої категорії.

2018 - 2019 рр. доцент кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. З вересня 2019 року доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

З лютого 2021 по березень 2023 року – завідувач кафедри публічного та приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа  Аблязова. В березні 2023 року призначена т.в.о. декана факультету права та гуманітаристики.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 р. № 1166 присвоєно вчене звання доцента кафедри публічного та приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Історія права, трудове право, екологічне право.

Практичний досвід:

З 1998 по 2001 рр. юрисконсульт з виконанням обов’язків старшого інспектора відділу кадрів ЗАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ  - МОНОЛІТ» (м. Сміла).

З вересня 2017 року членкиня Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ» (довідка № 87 від 22.09.2022р.)/

Членкиня Черкаської обласної організації Спілки юристівУкраїни (посвідчення № 97 від 30 квітня 2021р.)

Навчальні курси, що викладає: Медіація у професійній діяльності юриста, Цивільне право, Трудове право, Основи римського цивільного права, Юридична деонтологія.

Вибіркові публікації:

Автор понад 180 публікацій та 1 монографії. Має п’ять свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір.

 1. Кузнецова Л. Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVІІІ-початок ХХІ століття): монографія. Черкаси, 2021. 230 с.
 2. Кузнецова Л.В. Ґенеза громадських організацій охорони навколишнього природного середовища. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 4. С. 26-28.
 3. Кузнецова Л.В., Миколенко В.А. Організаційно-управлінські елементи кадрової безпеки (виклики трудових правовідносин). Приватне та публічне право. 2020. № 1. С.46-49.
 4. Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Особливості укладення цивільних договорів за звичаєвим правом. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 2. С.12-14.
 5. Горбаченко Ю.М., Панімаш Ю.В., Кузнецова Л.В. Ґенеза законодавчого унормування відносин у сфері цивільного захисту. Юридичний електронний науковий журнал. 2021. №2. С. 12-15.
 6. Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку робочого часу та часу відпочинку як інституту трудового права. Юридичний електронний науковий журнал. 2021. №3. С.27-30.
 7. Vitalii M. Cherneha , Oleh V. Fedorchenko, Luydmila V. Kuznetzova, Olena A. Kaminska y Sergіі V. Bezpalko Family Rights of the Child and Their Legislative Support. Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 39. Nº 71. Р. 165-179.
 8. Кузнецова Л.В., Литвиненко А.О. Historical and legal outline of the problem of environmental protection. Науковий вісник ДДУВС. 2021. Спеціальний випуск № 2. C. 433-441.
 9. Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Методологічні засади формування сучасної галузі трудового права. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 1. С. 38 – 40.
 10. Кузнецова Л.В., Пасинчук К.М. Окремі етапи становлення поліцейських органів як органів громадського правопорядку (історико-правовий аспект). Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 2. С. 22-25.
 11. Кузнецова Л.В., Горбаченко Ю.М., Пасинчук К.М. Водно-екологічна безпека як складовий елемент Національної безпеки України. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 4. С. 225-228.
 12. Кузнецова Л.В., Горбаченко Ю.М., Пасинчук К.М. Механізм соціального захисту як окрема складова трудових правовідносин осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС). Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 8. С. 179-182.
 13. Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Особливості оплати праці за звичаєм правом. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 10. С. 747-750.
 14. Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Історія становлення організації колективного управління авторськими правами. Юридичний електронний науковий журнал. 2022. № 9. С.43-46.
 15. Кузнецова Л.В. Місце колективного управління майновими правами в сучасних умовах євроінтеграціного процесу в Україні. Нове українське право. 2022. Випуск 6. Т.1. С. 228-234.
 16. Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М. Особливості правового регулювання авторського права в Сполучених Штатах Америки (історико-правове дослідження). Юридичний електронний науковий журнал. 2023. № 1. С.118-121.

КУПРІКОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MZKZ6EcAAAAJ&hl=uk

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5877-248X

детальніше

Освіта:

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов та отримала диплом за спеціальністю «Вчитель англійської та української мов і літератури». У період 2003-2006 р.р. навчалася в аспірантурі Слов’янського державного педагогічного університету. У грудні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за шифром 13.00.07 «Теорія та методика виховання» у спеціалізованій Вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2022 р. закінчила Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова». Здобула кваліфікацію «Магістр права».

Стажування (підвищення кваліфікації):

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Довідка про стажування № 74/04 від 25.03.2021 р. Обсягом 180 годин / 6 кредитів; сертифікована участь у семінарах і вебінарах: - Cambridge University Press (2015-2022 р.р.), - National Geographic Learning (2017-2022 р.р.), - Dinternal Education (2019-2023 р.р).

Професійне зростання:

Вчитель англійської мови у загальноосвітній середній школі I-III ступенів № 22 м. Краматорська (Донецька обл.) – 1997-2001 р.р. Викладач і старший викладач кафедри іноземних мов Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорськ (Донецька обл.) – 2001- 2007 р.р. Старший викладач і доцент, заст. зав. кафедри іноземних мов Національної академії природоохоронного і курортного будівництва м. Сімферополь АР Крим–2007-2010 р.р. Доцент кафедри іноземних мов і мовної підготовки Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорськ (Донецька обл.) – 2010 –2014 р.р. Присвоєне вчене звання доцента кафедри іноземних мов рішенням Атестаційної колегії у 2013 р. Доцент кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету економіки і менеджменту м. Черкаси (2015 – 2022 рр.). З вересня 2022 р. по теперішній час – завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова (м. Черкаси).

Наукові інтереси:

Формування міжкультурної компетенції як фактору професійної ідентифікації майбутніх фахівців; сучасні проблеми прикладних аспектів мовознавства і перекладознавства.

Практичний досвід:

Робота над науково-дослідною темою «Проблеми інтеграції теоретичних та прикладних аспектів мовознавства і перекладознавства». Державний реєстраційний номер НДР 0108U009330.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Практичний курс першої (іноземної) мови. Ділова іноземна мова. Професійна іноземна мова. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Основи ділової кореспонденції. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти: Переклад у сфері ділового спілкування. Методика викладання іноземної мови та перекладу у вищій школі. Педагогіка і психологія вищої школи.

Вибіркові публікації:

Автор більше 70 публікацій і тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях, 20 методичних і навчальних посібників.

1. Купрікова С.В. Навчальний посібник з англійської мови за спеціальностями 6.050101 Комп’ютерні науки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Краматорськ: ДДМА, 2011. – 110 с.

2. Купрікова С.В. Навчальний посібник до вивчення англійської мови для магістрантів технічних ВНЗ. Aнглійська мова. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 164 с. 3. Купрікова С.В., Сушко З.М., Коваленко Ю.В. Ділова англійська мова (Частина 1). Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки та менеджменту, 2016. – 41 с. – [Укр. мова, англ. мова.]

4. Купрікова С.В., Сушко З.М., Коваленко Ю.В. Ділова англійська мова (Частина 2). Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки та менеджменту, 2016. – 44 с. – [Укр. мова, англ. мова.]

5. Купрікова С.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням): практикум (модуль 1) для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” – Черкаси: Східноєвропейський ун-т економіки та менеджменту, 2016. – 47 с. – [Укр. мова, англ. мова.]

6. Купрікова С.В. Recent trends In Global Hospitality Industry. Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр.наук.конф., 21-22 листопада 2017 р., Переяслав-Хмельницький. Матеріали наукової конференції - Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 9. – С. 140-145.

7. Купрікова С.В. Benefits of Good Communication Skills for Career Development. Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Концептуальні шляхи розвитку науки”. – Частина II, Київ, 5-6 квітня 2018 р. – Київ: МЦНД. - 2018. – С.32-34.

8. Купрікова С.В. Formation of the Communication Competence in the Study of a Foreign Language by Future Managers Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції «Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства» (18-19 квітня 2019). – Черкаси, СУЕМ, 2019. – С. 211-212.

9. Купрікова С.В. Non-Verbal Communication and Language of Gestures as Constituents of Interpersonal Space. Науковий журнал «Альманах науки» № 9 (30). – Київ, 2019. – С. 61-68.

10. Купрікова С.В. Foreign Languages (Latin in particular) as an Essential Part in Professional Education of a Lawyer. Актуальні проблеми інформаційного права в умовах глобалізації: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 28 листопада 2019 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. - 260 с. – C. 214-216.

11. Купрікова С.В. Managerial Activity of Hotel Services as a Strategic Factor in Enterprise Development. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – C. 512–514.

12. Купрікова С.В. Clil and Call Technology Application to Improve Quality Formation of Students’ Foreign Language Communicative Competence. Pedagogy in modern conditions: collective monograph– Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 329 р. P.226-234. Available at: DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PED.III.

13. Купрікова С.В. Ділова іноземна мова: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання немовних спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. – [Укр. та англ. мови.]. – 71 с.

14. Купрікова С.В. Using Web-quests in Designing Independent Work of Future Bachelors. Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання / Міжнародна науково-практична конференція м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. – С. 154-155. – [Укр., англ. мови].

15. Купрікова С.В. Gamification as a Competitive Benefit in Teaching a Foreign Language. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» . № 46 (2021). – С. 78-84.

16. Купрікова С.В. Updating Cultural Enrichment Process in Foreign Language Communicative Practice of Students. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 624-632.

17. Купрікова С.В., Савковська Г.Ю. Професійна іноземна мова: Методичні вказівки: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 “Право”. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 62 с. [Укр. та англ. мови.]

18. Купрікова С.В., Савковська Г.Ю. Іноземна мова: практикум 1 для студентів денної та заочної форм навчання усіх немовних спеціальностей освітнього ступеня „бакалавр”. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 49 с. [Укр. та англ. мови.]

19. Купрікова С.В., Савковська Г.Ю. Іноземна мова: практикум 2 для студентів денної та заочної форм навчання усіх немовних спеціальностей освітнього ступеня „бакалавр”. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 49 с. [Укр. та англ. мови.]

20. Купрікова С.В. Updating Cultural Enrichment Process in Foreign Language Communicative Practice of Students. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 624-632.

21. Купрікова С.В. Expediency of Teaching Latin as a Language of Science, Diplomacy and European Jurisprudence for Future Lawyer. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: Міжнар. наук. конф. (17–18 листоп. 2022 р.) / Під ред. доц. Н. Рябухи та ін. – Харків: ХДАК, 2022. – с. 427-429.

22. Купрікова С.В. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальностю 035 “Філологія”. – Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2022. – 79 с. – [Укр. та англ. мови].

23. Купрікова С.В. Основи ділової кореспонденції: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальностю 035 “Філологія”. – Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. – 24 с. – [Укр. та англ. мови].

24. Kuprikova S., Chuban V.S., Pasynchuk K.M. The Current State in Legal Provision of Social Protection of Combatants. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». Видавничий дім «Гельветика» №2/2023. – C. 274-278. .

 

ЛІМБОРСЬКИЙ ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN…

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7575-4320

детальніше

Освіта:

Закінчив Черкаський педагогічний інститут у 1989 році. Навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, де захистив кандидатську дисертацію у 1995. 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство і 10.01.01 – українська література.

Стажування:

Проходив стажування у Національному авіаційному університеті (Київ) 2017 року на кафедрі прикладної лінгвістики.

Професійне зростання:

Молодший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України у 1995 – 1998 рр. З 1999 року доцент, а з 2000 – професор кафедри перекладу інституту управління бізнесом. З 2007 року завідувач кафедри перекладу та компаративістики Черкаського східноєвропейського університету економіки та менеджменту. У 2010-2011 рр. професор кафедри літератури Національного університету «Києво-Могилянська академія». З 2012 року завідувач кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету. З 2020 року завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов Східноєвропейського університету ім. Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси: перекладознавство, теоретичні і практичні проблеми художнього перекладу, теорія, історія та порівняльне вивчення української і зарубіжної літератур; вплив глобалізаційних процесів на становлення нових парадигматичних зв’язків між окремими національними літературами; компаративістика як галузь літературознавства і перекладознавства. Автор понад 130 наукових статей, серед яких 5 монографій, а також 2 академічних підручника. Під керівництвом професора було захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.05 – порівняльне літературознавство та 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Практичний досвід: розробка і написання академічного колективного підручника в Інституті літератури НАН України «Історія української літератури ХІХ століття» (видання 1995, друге видання – 2005 року). Участь у розробці і написанні колективної академічної «Історії української літератури» у 12 томах (видання триває) в Інституті літератури НАН України.  

Навчальні курси, що викладає: компаративне вивчення літератур, історія зарубіжної літератури, вступ до літературознавства, основи художнього перекладу, критика і редагування художнього перекладу, основи риторики, історія літератури США та Англії 20 – 21 ст.

Вибіркові публікації:

 1. Лімборський І. Персонаж епічний у творчості Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – К.: НАН України, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Т.5. – С.58 - 62.
 2. Лімборський І. Просвітництво і творчість Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – К.: НАН України, Інститут ім. Т.Г.Шевченка, 2015. – Т.5. – С.366 - 368.
 3. Лімборський І.В. Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Філологічні науки. – 2015. – 1(9). – С.16 – 20. ().
 4. Лімборський І. Університет початку ХХІ ст.: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук // Всесвіт. – 2015. - № 12. – С.250 – 256.
 5. Лімборський І.В. Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку ХХІ ст. // Слово і час. – 2015. - № 8. – С.80 – 86.
 6. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Дивослово. – 2015. - № 12. – С.52 – 59.
 7.  Лімборський І.В. Транслаторика в контексті проблем літературознавчої компаративістики: рецепція – інтерпретація – реінтерпретація // Кременецькі компаративні студії. Випуск V. – Кременець: Видавець ПП Цюпак А.А., 2015. – Т.2. – С.39 – 48.
 8. Лімборський І. Рококо в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С.13 - 22. (facebook.com/dyvoslovo)
 9. Лімборський І. Класицизм в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С.23 – 36. (facebook.com/dyvoslovo)
 10. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі // Бібліотечка Дивослова. Стилі і напрями: бароко, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм. – 2016. - № 1. – С. 37 – 47. (facebook.com/dyvoslovo)
 11. Лімборський І.В. Культурний трансфер філософської естетики Гегеля в українській літературно-теоретичній думці // Слово і час. – 2016. - № 9. – С.3 – 11. (ilnan.gov.ua/sich.htm)
 12. Лімборський І.В. Проза // Історія української літератури: У 12 т. – К.: Інститут літератури НАН, 2016. – Т.3. – С. 234 – 278.
 13. Лімборський І.В. Г.Квітка-Основ’яненко // Історія української літератури: У 12 т. – К.: Інститут літератури НАН, 2016. – Т.3. – С. 371  – 402.
 14. Лімборський І.В. Транслаторика в контексті проблем літературознавчої компаративістики: рецепція – інтерпретація – реінтерпретація // Біблія і культура. Науково-теоретичний журнал. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2016. - Випуск 17. – С. 79 – 84.
 15. Лімборський І.В. Чим розпочинається ХХІ століття у світовій культурі? Спроба культурологічного прогнозу // Всесвітня література. – 2018. - № 9. – С.2 – 9.
 16. Лімборський І.В. Пам'ять людини versus Інтернет // Всесвітня література в школах України. – 2018. - № 11. – С.2 – 5.
 17. Limborsky I. Culture of Ukraine on the borders of civilizations // EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighborhood. – Cherkasy, 2019.
 18. Лімборський І.В. Філософська парадигма художнього перекладу. Феномен нерозуміння «чужого» слова і тексту // Слово і час. – 2020. - № 1. – С.2 – 5.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Лімборський І. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону і спроба компаративного аналізу літературних парадигм. Монографія. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 343 с; Іл.
 2. Лімборський І.В. Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка. Ґенеза художньої свідомості. Європейський контекст. Поетика. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 108 с.
 3. Theory  of Translation and Comparative Literature. Anthology of Critical Materials /Ed. Limborsky I. – Черкаси: СУЕМ, 2009. – 92 с.
 4. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі. Монографія. – Черкаси: Брама, 2009.  – 148 с. 
 5. Лімборський І.В. Творчість Івана Котляревського. Авторська індивідуальність. Європейські паралелі. Порівняльна поетика. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 96 с.
 6. Лімборський І. Світова література і глобалізація. Монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 193 с. 
 7.  Вивчення літературних напрямів і стилів у шкільному курсі «Світової літератури». Теоретичні і практичні матеріали з елементами уроків. (Відповідальний редактор д.філол.н., професор Лімборський І.В.). – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 92 с.

ЛОШИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор кафедри адміністративного права і процесу

Посада: професор кафедри публічного права

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=3…

ORCID:  0000-0003-0533-0079

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorld=57216711846

детальніше

Освіта:

У 1998  р. закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію – юрист.

1999 рік – Національна академія внутрішніх справ України. Магістратура за спеціальністю «Правознавство»

Кандидат юридичних наук з 2002 року.

Доктор юридичних наук з 2014 року.

Стажування (підвищення кваліфікації):

2020 рік – стажування з адвокатської діяльності (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 18.09.2020. Серія КС №9437/10).

Професійне зростання:

Викладач, старший викладач, доцент, заступник начальника кафедри адміністративної діяльності, заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи, професор кафедри ректор університету, ректор академії, директор науково-дослідного інституту. З жовтня 2020 року професор кафедри публічного права.

Наукові інтереси: адміністративне право, поліцейське право, фінансове право, охорона громадського порядку, адміністративна юстиція, захист прав громадян, поліцейське піклування.

Практичний досвід: індивідуальна адвокатська діяльність.

Навчальні курси, що викладає: адміністративне право, фінансове право, сучасні проблеми адміністративного права та процесу та ін.

Вибіркові публікації:

Автор більше 300 публікацій.

ЛАНДІНА АННА ВАЛЕНТИНІВНА

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент кафедри публічного права

детальніше

Освіта:
Закінчила історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького в 2001. Навчалася в аспірантурі відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2001 по 2004 р. Захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат юридичних наук у 2005 році. Закінчила юридичний факультет Східноєвропейського університету економіки і менеджменту у 2018 р.

Стажування:

Курс підвищення кваліфікації з теми «Новелізація кримінального права України» у кількості 94 год. (Центр підвищення кваліфікації викладачів кримінального права, 27-29 листопада, 2019 р., м. Харків)

Курс підвищення кваліфікації у кількості 180 год. (кафедра кримінального права та процесу Університету Короля Данила, 21 жовтня-8 листопада, 2019 р., м. Івано-Франківськ)

Професійне зростання:
Молодший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2004 по 2010 р. Науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2010 по 2015 р. Старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  з 2015 по теп.час. Доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління і права з 2007 по 2010 рр. Доцент кафедри публічного права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту з 2018 р. по теп. час.

Наукові інтереси:
Досліджую проблеми кримінально-правової охорони моральності, забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції, інститут суб’єкта злочину у кримінальному праві. Здійсненюю дослідженя проблем інституту суб’єкта злочину у кримінальному праві, удосконалення законодавства у частині кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину – у відповідності до міжнародних стандартів забезпечення прав та основоположних свобод людини та принципам кримінального права. Планую брати участь у науково-практичних заходах щодо розробки нового Кримінального кодексу України та іншого спрямування; у наданні висновків науково-правової експертизи, читання лекційних курсів, підготовці науково-педагогічних кадрів.

Практичний досвід:

НДР «Проблеми забезпечення правопорядку засобами кримінальної юстиції  (в контексті європейських стандартів)»  РК 0114U003872; ІІІ кв. 2014 р. − IV кв. 2016 р.

НДР «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України» РК реєстрації 0117U002703; І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.

Навчальні курси, що викладає: кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, інформаційно-правове забезпечення.

 Вибіркові публікації:

 1. Ландіна А., Лисенко О. Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 219-223 («Index Copernicus International») (0,5 обл.-вид.арк.);
 2. Ландіна А.В. Інформаційна безпека як об’єкт злочину // Правова держава, Випуск 27. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. С. 354-361 (0,5 обл.-вид.арк.);
 3. Ландіна А.В. Суб’єкт злочинів проти інформаційної безпеки за кримінальним законодавством України // Вісник Асоціації кримінального права України. Електронне наукове видання. Випуск 2(7) / 2016. С. 179-186 (0,5 обл.-вид.арк.);
 4. Ландіна А.В. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні // Правова держава. Вип. 28. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2017. С. 348-357. (0,5 обл.-вид.арк.);
 5. Ландіна А.В. Забезпечення прав суб’єкта злочину принципами кримінального права // Судова апеляція. – 2017. - № 1 (46). – с. 66-73 (0,5 обл.-вид.арк.);
 6. Ландіна А.В. Відповідальність спеціальних суб’єктів злочинів за кримінальним законодавством України: узгодженість із принципами кримінального права. Правова держава. Випуск 29. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. – с. 281-288 (0,5 обл.-вид.арк.);
 7. Ландіна А.В. Проблеми законодавчого забезпечення поняття спеціального суб’єкта злочину. Судова апеляція. – 2018. - № 2 (51). – с. 47-54;
 8. Ландіна А. В. Спеціальний суб’єкт злочину: порівняльно-правовий аспект. // Вісник Асоціації кримінального права України. - Електронне наукове видання. - Випуск 1(10) / 2018. – с. 54-63 (0,5 обл.-вид.арк.);
 9. Ландіна А.В. Історія становлення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину. Судова апеляція. 2019. № 1. С. 25-31 (0,5 обл.-вид.арк.);
 10. Ландіна А.В. Забезпечення кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину нормами Загальної частини КК України. АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Випуск 10. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 325-336 (0,5 обл.-вид.арк.);
 11. Ландіна А., Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб’єкта злочину.  Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5 (106). 2019. С. 117-124 (0,5 обл.-вид.арк.)

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Ландіна А.В. Забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції // Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції : монограф. /кол. авт. К.: Національна академія прокуратури України, 2017.  С. 157- 210 (3 обл.-вид.арк.)

НОВАК АННА ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент кафедри приватного права, учений секретар

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rbMsYaoAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2499-4153

детальніше

Освіта:

У 2011 році з відзнакою закінчила Навчально-науковий інститут історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія», отримавши кваліфікацію магістр історії, викладач історії. З 2011 по 2014 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі історії та етнології України Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат історичних наук (доктор філософії історії). У 2020 році закінчила Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова за спеціальністю «Право», отримавши кваліфікацію магістр права.

Стажування (підвищення кваліфікації):

Свідоцтво № 232/04 від 26.10.2020 про проходження стажування на кафедрі державно-правових дисциплін ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, (180 годин / 6 кредитів); Сертифікат СК№ 02139133/018182-21 від 22.10.2021 КНЗ ЧОІПОПП ЧОР про проходження стажування за програмою «Науково-педагогічна та педагогічна діяльність у контексті сучасних викликів», 180 годин (6 кредитів).

Професійне зростання:

У 2008 р. – педагог-організатор Міжнародного дитячого центру «Артек». З 2011 р. – викладач Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту за трудовою угодою. З 2015 – 2017 – головний спеціаліст відділу вищої, професійно-технічної освіти та фінансового забезпечення управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. З 2017 – 2019 – старший інспектор навчально-методичної роботи Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, викладач Коледжу економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»). З 2019 р. – доцент кафедри приватного права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, в.о. Вченого Секретаря Вченої Ради Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З 2020 р. – учений секретар Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З 2021 р. – Директор Фахового коледжу Приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

Наукові інтереси:

Розвиток громадянського суспільства та місцевого самоврядування (правовий аспект), інтелектуальна історія України, історія міжнародних зв’язків ХХ – XXI ст., міжнародне право.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр»:

Господарське право, Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні, Порівняльне правознавство, Міжнародне право, Основи римського цивільного права, Права людини та їх захист, Правові засади державної служби та органів місцевого самоврядування, Історія України

Для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»:

Основи римського цивільного права, Права людини та їх захист, Історія України, Культурологія.

Вибіркові публікації:

Автор 20 наукових праць (18 наукових статей).

Новак А.В. Законодавче забезпечення виконання аліментних зобов’язань щодо дитини в Україні // Часопис Київського університету права: Київський університет права НАН України Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2020. – Вип. 2. – С. 243 – 246.

Новак А.В. Досвід комунікації наддніпрянської інтелігенції з репрезентантами галицької наукової думки М. Бучинським та М. Павликом // Science and Education a new Dimension. Humanities and Science, I (2), Issue. 12. – Budapest, 2013. – C. 65–68.

Новак А.В. Інтелектуальна взаємодія Міхала Грабовського та наддніпрянської еліти: культурно-науковий аспект // Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny. – Częstochowa ; Humań ; Poznań, 2013. – C. 163–169

Новак А.В., Присяжнюк Ю.П. Концепції інтелектуалів та революційні перспективи української спільноти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)// Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Вип. 282. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 51–57.

Новак А.В. Інтелектуальна взаємодія Галичини та Наддніпрянської України як складова українського національного руху другої половини ХІХ ст. // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. – Вип. 6. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 215–217.

Новак А.В. Галичина інтелектуальна : поступ національного самовизначення середини ХІХ ст. // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Вип. 262. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 77–81.

Новак А.В. Український Захід : візії Драгоманова // Наукові записки. Серія : Історичні науки. – Вип. 17. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 99–104. Новак А.В. Шлях до науки : еволюція української етнографії у ХІХ – першій третині ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 67–69.

Новак А.В. Комунікація наддніпрянської інтелігенції з репрезентантом галицької наукової думки О. Барвінським // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – Вип. 242. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С. 42–48.

Новак А.В., Присяжнюк Ю.П. Селяни в поглядах інтелектуалів Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст. : новітні території історичних досліджень // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 14. – С. 30–32.

Новак А.В. Інтелектуальний вплив заходу на світоглядні орієнтири наддніпрянських українофілів // Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали IІІ Всеукр. конф. з міжнар. участю (м. Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.) : у 4-х ч. – Д. : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 1. – С. 40–43. Новак А.В. Українофільство на межі третьої стадії національного руху // «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси». Матеріали IV Всеукр. конф. з міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р.) : у 3-х ч. – Д. : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 2. – С. 189–192.

Новак А.В. Діалог у листах О. Барвінського та П. Куліша : національний аспект // ХХІІІ наукова сесія осередку Наукового Товариства ім. Шевченка у Черкасах : Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 6–29 березня 2012 р. / За ред. В.В. Масненка. – Черкаси : ІнтролігаТОР; Осередок НТШ у Черкасах, 2012. – С. 11–16.

Новак А.В. Хмельниччина у поглядах наддніпрянської інтелігенції ХІХ ст. // VII Богданівські читання : Матеріали Всеукр. Наук. Конф. : Зб. Наук. ун.. / Редкол. : О. Драч, К. Івангородський, А. Касян та н.. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2013. – С. 196–200.

ЗАХАРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри публічного та приватного права

Членкиня Черкаської регіональної організації «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EK0jwMoAAAAJ&hl=en&citsig=…

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5482-4652

детальніше

Освіта:

У 1987 році закінчила Московський державний історико-архівний інститут за спеціальністю «Документознавство, організація управлінської праці і діловодства в державних установах» (кваліфікація – документознавець, організатор управлінської праці і діловодства державних установ). 29 листопада 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Спеціалізованій Вченій раді Д 26.23.01 Інституту історії України НАН України.

Стажування (підвищення кваліфікації):

Сертифікат № ADV-181036-PSI від 26.11.2021 про участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти», (180 годин / 6 кредитів).

Професійне зростання:

Педагогічну діяльність розпочала у 1993 р. викладачем кафедри соціально-гуманітарних наук Черкаського інституту управління бізнесом, з 1996 р. працювала старшим викладачем кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Черкаської академії менеджменту (правонаступником є Східноєвропейський університет економіки і менеджменту).

Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук була призначена доцентом кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (СУЕМ). З 2004 по 2011 р. очолювала кафедру соціально-гуманітарних наук та документознавства СУЕМ з 2011 р. – кафедру документознавства та інформаційної діяльності СУЕМ, яка у 2018 р. перейменована в кафедру інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З вересня 2020 року працювала доцентом кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. З вересня 2021 року – доцент кафедри публічного і приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Є членом Черкаської регіональної організації «Асоціація українських правників» (з вересня 2021 р.).

За результатами атестації атестаційною комісією при Управлінні освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» (2022 р.).

Наукові інтереси:

Загальне та спеціальне документознавство, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційні ресурси, інформаційні технології в документно-інформаційній галузі, документно-інформаційні комунікації, технологія і організація процесів документування і роботи з документами.

Здійснює керівництво НДР студентів спеціальності і кваліфікаційними роботами за наступною науковою тематикою: «Документаційно-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»; «Інформаційно-аналітична діяльність»; «Актуальні проблеми сучасної науки про документ».

Практичний досвід:

За активної участі  Захарової І.В. в університеті було розпочато підготовку фахівців за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Діловодство» спочатку у межах спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Після затвердження стандартів вищої освіти спеціальності  029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблено концепцію підготовки фахівців, навчально-методичні комплекси за рівнями освіти «магістр», «бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Результатом багаторічної навчальної та наукової роботи є навчально-методичні комплекси з десяти навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники з професійно-практичної підготовки фахівців з інформаційної справи, понад 90 наукових публікацій та навчально-методичних праць. Є автором (співавтором) трьох навчальних посібників з грифом МОН України, одної монографії.

Є членом робочої групи по розробці освітньо-професійної програми «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2021 р.), освітньо-наукової програми «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2022 р.), освітньо-професійної програми «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (2021 р.); навчальних планів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Від  2010/2011 н. р. виконує обов’язки заступника Голови навчально-методичної ради університету. Результатом діяльності на посаді є, зокрема, розроблені, за її участі, та уведені в дію внутрішні нормативні документи університету (положення, правила, стандарти), які регламентують вимоги до компонентів навчально-методичних комплексів дисциплін, організації навчально-методичного забезпечення, проведення атестації, критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої освіти, оформлення результатів навчально-дослідної діяльності студентів, оформлення кваліфікаційних робіт, про вибіркові дисципліни, організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

У 2011 р. нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Документознавство, Документаційне забезпечення управління, Архівознавство, Соціальні комунікації, Інформаційно-аналітична діяльність, Інформаційне право.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Документологія, Керування документаційними процесами, Методологія та організація наукових досліджень

Вибіркові публікації:

1.Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2013. 336 с. (гриф МОН України) (у співавт.).

2.Спеціальне документознавство : навчальний посібник. Черкаси : СУЕМ, 2009. 244 с. (у співавт.).

3.Спеціальні системи документування : навч. посіб. для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Черкаси : СУЕМ, 2004. 184 с. (у співавт.).

4.Становлення і еволюція вітчизняного діловодства : монографія. Черкаси: СУЕМ, 2009. 148 с.

5.Актуальність керування документообігом на основі процесного підходу // Документ в інформаційному просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Львів, 6-7 грудня 2018 р. Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 63-65.

6.До визначення змісту інформаційної складової у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганський державний інститут культури і мистецтв, 22-23 лютого 2007 року). Луганськ, 2007. 192 с. С.47-57.

7.«Документ» і «запис» у контексті впровадження систем керування документами // Документознавство: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VIІ Міжнар. наук.¬практ. конф., Київ, 21¬-22 трав. 2014 р. ¬С.192¬-203.

8.До проблеми формування понятійного апарату електронного документознавства / І. В. Захарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 9–11 верес. 2010 р.) / Одес. нац. політехн. ун-т. Одесса, 2010. С. 64-71.

9.Методика організації дипломного проектування зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2005. № 1. С.68-75.

10.Напрями і зміст підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. Вип. 1. С. 262-269.

11.Організація інформаційно-аналітичного забезпечення регіональних органів державного управління // Державне управління і право : Зб. наук. праць. У 2-х ч. Ч.1 / Київський національний університет культури і мистецтв; Інститут державного управління і права. К., 2006. Вип.1. 224 с. С.42-51.

12.Системний підхід до документаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів // Вісник ХДАК. Вип. 15. Харків: ХДАК, 2004. С. 130-142. (у співавт.).

13.Формування і розвиток спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Східноєвропейському університеті // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. Серія: економіка і менеджмент. 2012. № 2(12). С.43-53.

14.Формування моделі фахівця інформаційної галузі // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. Вип.120. 160 с. С.19-24.

15.Щодо дефініції документа як невід’ємного елемента ділової практики / І. В. Захарова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 11-13 верес. 2008 р.) / Одес. нац. політехн. ун-т. Одеса: Друк, 2008. С. 27-32.

16.Щодо змісту поняття «електронний документ» як предмету дослідження спеціального документознавства // Вісник Черкаського університету : науковий журнал; серія «Історичні науки»; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 2012. № 22 (235). С. 139-147.

17.Щодо формування інформаційної компетентності фахівців з документознавства та інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Інститут державного управління та інформаційної діяльності. К., 2010. С. 191-195.

18.Information and communication technologies of designing electronic educational resources for open educational environment in the program of advanced teaching staff training. International scientific journal "Internauka". 2022. №12. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-12-8316 (у співавт.).

19.Керування документообігом на основі процесного підходу. Colloquium-journal. 2021. № 17 (104). Ч. 3. С. 17-20. URL: https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-jo…

20.Цифрові технології в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності закладу вищої освіти. Slovak international scientific journal. 2021. № 54. С. 34-38. URL: http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2021/07/Slovak-international-… (у співавт.).

21.Інформаційне забезпечення функціональної моделі управління ІТ‑проєктами. «ІНТЕРНАУКА : збірник наукових праць. 2021. № 11 (111). С. 58-64. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2021/11/ (у співавт.).

22.Інформаційно-аналітичні технології при проведенні соціологічних досліджень. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (26-27 листопада 2020 р.). Харків : ХДАК, 2020. 439 с., С. 192-194.

23.Напрями формування спеціального документознавства. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с., С. 426-428.

ДАНИЛОВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь:  кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Посада: проф. кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи і соціально-гуманітарних дисциплін

детальніше

Освіта:

Закінчила філософський факультет Ленінградського гос. Університету ім. А.А.  Жданова в 1970.

Навчалася в аспірантурі  філософського факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію на здобуття вченого  ступеня  кандидат  філософських наук у 1982р.

Стажування:

Викладач  кафедри марксизму-ленінізму Горлівського педінституту іноземних мов. 1970-1977. Ст. викладач кафедри філософії Кіровоградського педінституту ім. А.С. Пушкіна 1980- 1982. 

У 1991 отримала вчене звання доцента.  !984 -  1992 доцент кафедри філософії і наукового комунізму Черкаського політехнічного інституту.  З 1992  доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін СУЄМ.

Наукові інтереси:  Гуманістика, соціальна філософія,  етнологія, філософські проблеми  та гуманістичні аспекти соціально-політичних процесів. Викладає нормативні курси та спецкурси «Філософія», «Соціологія», «Політологія», «Філософські проблеми в умовах світу, що змінюється».

Має  40 публікацій.  Участь у двох колективних монографіях.  Розроблено  80 навчально-методичних посібників.

Навчальні курси, що викладає: філософія,  логіка, соціологія, політологія, психологія, культурологія, етика та естетика.

Вибіркові  публікації:

 1. Данилова Н.О. Самовдосконалення особистості в умовах соціальної нерівності.-  Управлінські компетенції викладача вищої школи. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції .- Нац. пед. університет ім. М.П. Драгоманова- 14-15 березня.- Київ.- 2014.- с.224-226
 2. Данилова Н.О. Молодь як соціальний прошарок і суб`єкт освіти.-  Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект.( до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка).- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю - Черкаси.- 2014.- с.54-59
 3. Данилова Н.О.  Нормативні регуляції економічної поведінки в умовах економічної нерівності.- Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика.- Черкаси.- 2014.
 4. Данилова Н.О. Ідентичність як нераціональна опора свідомості.- Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави: питання теорії і практики.-  Всеукраїнська науково-практична конференція 24-25 листопада.- СУЄМ,  Черкаси.- 2017
 5. Данилова Н.О. Нові ідеології колективної поведінки.- Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу .- Науково-практична інтернет конф //Соціально-гуманітарний вісник.-  sgvisn@gmail.com. – 2018.
 6. Данилова Н.О. Н.О. Популізм і націонал –кар`єризм - Всеукраїнська науково-практична конференція 24-25 листопада.- СУЄМ,  Черкаси.- 2018
 7. Данилова Н.О. До питання про цінності в етиці бізнесу - Всеукраїнська науково-практична конференція 18-19 квітня.- СУЄМ,  Черкаси.- 2019. – с.198-199
 8. Данилова Н.О., Бойко Я.В.  Розділення праці і структура зайнятості  у східних слов`ян  центральних губерній  Північного  Причорномор`я  на рубежі ХІХ – ХХ ст.// Аркасівські читання: Гуманітарні дослідження в Європі на сучасному етапі розвитку науки.- Матеріали Х Міжнародної конференції 1-2 червня 2020р..- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського.- 2020.- с.37-51.
 9. Данилова Н.О. ,Бойко Я.В. Формування етнічного складу населення Південної України  (кінець ХУІІІ – ХІХ ст.)  // Український історичний журнал.- К.,Наук. Думка 1992.- №9.- с.54-65.

СУШКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: проректор з навчально-організаційної роботи, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2201-0755

детальніше

Освіта:

У 1995 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальність технологія машинобудування (кваліфікація - – інженер-механік).

У 2006 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Готельне господарство» (кваліфікація - – магістр з гостинності). У липні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Історичні місця та розвиток туризму на Черкащині (90-ті роки ХХ століття-початок ХХІ століття)».

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Інститут гігієни і медичної екології імені А.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України, сертифікат № 15, «Інновації у готельно-ресторанній справі», 28.10.2015 р., наказ про відправлення на підвищення кваліфікації № 6 від 17.10.2015р.
 • Formation of knowledge economy as the basis for information society» Certificate of participation № 0270, Verona, Itaty, 2019 (180 год)
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права Довідка №235/04 від 26.10.2020. (180 год)

Професійне зростання:

Методист  навчальної частини (1995-2006). З 2006 р. викладач, старший викладач кафедри туризму, з 2010 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Начальник навчально-організаційного відділу (2018-2020). З вересня 2020 року проректор з навчально-організаційної роботи Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси:

Готельно-ресторання сфера, туризм. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів спеціальностей готельно-ресторанна справа та туризм.

Практичний досвід:

Науково-дослідна тема «Розвиток готельного господарства та туризму в регіоні» (0109U003947).

Навчальні курси, що викладає:

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» «Інженерна графіка», «Інженерне обладнання будівль» «Інфраструктура готельного і ресторанного господарства»

Для студентів освітнього ступеня «магістр» «Інноваційні технології у готельному господарстві» «Кулінарна етнологія»

Вибіркові публікації:

 1. Сушко Н.В., Купрікова С.В. Recent trends in global hospitality industry. // «Сучасні тенденції розвитку української науки»  / Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 21-22 листопада 2017 р. – С.140-145
 2. Сушко Н.В. Аналіз державного регулювання туристичної галузі // Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] – kollektive Monographie – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. – 421 p. Р.249-258
 3. Сушко Н.В. Системи управління якістю в туристичній сфері // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: збірник тез та доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси : СУЕМ , 2013. - 182 с. – С.104-106.
 4. Сушко Н.В. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі // Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково- практичної конференції, Черкаси, СУЕМ, 2013. - 271 с. – С. 87-88.
 5. Сушко Н.В., Купрікова С.В. Competition in lodging industry //    Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. – С.4-5.
 6. . Сушко Н.В ,Чудаєва І.Б., Сукач О.М., Півньова Л.В. Економіка знань у контексті наукового розвитку держави. Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society [Proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. (May, 3–11, 2019, Amsterdam, Netherlands Verona, Italy).
 7. Сушко Н.В. Нормативно-правова складова галузі туризму. // Розвиток європейських стандартів прав і свобод людини в Україні: теорія і практика: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 20-21 листопада 2014 р. – 176 с. - 39-41.
 8. Коучинг в готельній індустрії. //Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської конференції, Черкаси, 15-17 квітня 2015 р. - 232 с. - 172-174
 9. Сушко Н.В., Собко А.Б. Research of the Modern Hotel Industry Market of Ukraine. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu.  Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof.  Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. Рр. 300-307.
 10. Сушко Н.В., Сиволап Ю.Ю. Застосування маркетингових технологій у готельному бізнесі. Latest Technologies Of Neoindustrial Transformations: Financial, Legal And Sociological Aspects. Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019.

ГУЦАЛЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yjEMtjsAAAAJ&hl=ru

ORCID:  http://orcid.org/ 0000-0002-6541-4912

Scopus Author ID: 57215935877

детальніше

Освіта:

У 2010 році закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ.

У 2019 році здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті.

У 2020 році здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Стажування:

Наукова установа «Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку» (серпень 2020 р., м. Люблін, Польща).

Професійне зростання:

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт за профілем кафедри. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З 2020 року – голова редакційної колегії науково-виробничого журналу «Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування».

Наукові інтереси:

теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 8 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Scienc).

Практичний досвід:

2014-2019 рр.: – член кореспондент Академії економічних наук України.

2015-2020 рр.: науковий консультант ПП «БК Піраміда».

2020 – по теперішній час: академік Академії економічних наук України.

Навчальні курси, що викладає: корпоративне управління у сфері гостинності, інноваційні ресторанні технології, інноваційні технології в туризмі, управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

Вибіркові публікації:

 1. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Kotsiurba O., Navolokina A. Exploring financial parameters and innovative orientation of banks as criteria for selecting financial partners for enterprises. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. Iss. 1. P. 118–131. (Scopus)
 2. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Shmatko N., Kulko-Labyntseva I., Navolokina A. Stakeholder approach to selecting enterprise-bank interaction strategies. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18.  Iss. 3.  
 3. P. 42–55. (Scopus)
 4. Hutsaliuk, O., Koval, V., Tsimoshynska, O., Koval, M., Skyba, H. Risk management of forming enterprises integration corporate strategy TEM Journal. 2020. Vol. 9. Iss. 4. P. 1514–1523. (Scopus, Web of Science)
 5. Yankovyi O., Hutsaliuk O., Tomareva-Patlakhova V., Shmatko N., Kabanova O., Rud Y. Comprehensive forecasting of interconnected socio-economic indicators as a methodological basis for adopting optimal management. 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (Sakheer, Bahrain, 8-9 November 2020). Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2020. P. 299–304. (Scopus)
 6. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D. Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development. Revista Genero & Direito. 2020. Vol. 9. Iss. 2. P. 599–613. (Web of Science) 
 7. Hutsaliuk O., Smutchak Z., Sytnyk O., Krasnozhon N., Puhachenko O., Zarubina A. Mass labour migration in the vector of  international tourism as a determinant sign of modern globalization.  Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar. 2020. Vol. 3. URL: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/ view/1971/1811. 

(Web of Science) 

 1. Гуцалюк О.М., Речиць О.С. Туризм як стратегічна галузь національної економіки в управлінні бізнес-процесами. Business process management in tourism : collective monograph. Poznan : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogoki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2020. P. 33–44.
 2. Гуцалюк О.М. Обґрунтування організаційно-економічного механізму регулювання витрат виробництва продукції підприємств агропромислового комплексу України. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів : колективна монографія. Трускавець : Посвіт, 2020. С. 102–111.
 3. Hutsaliuk O., Bondar Iu., Sedikova I., Filipishyna L. Economic risks of corporate management of the development of associations of joint stock companies. Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development : collective monograph. Riga : BA School of Business and Finance, 2021. P. 225–237.

СОБКО АННА БОРИСІВНА

Науковий ступінь: кандидатка технічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-3417-2583

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Sobko-3/scores

Профіль у Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=5u…

детальніше

Освіта:

1992-1997р.р. – Харківська академія технології та організації харчування за спеціальністю “Технологія громадського харчування”, спеціалізація: “Технологія кондитерських виробів підприємств харчування”, кваліфікація – інженер-технолог.

2000-2008 р.р. – Київський національний торговельно-економічний університет, аспірантура, кафедра технології і організації ресторанного господарства.

21 травня 2009 року – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Стажування:

            Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою,  у 2019 році. Сертифікат Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти: Сertificate has completed an englsh course – level B2, № 2019 – 2603.2140 ISMA Вища  школа менеджменту інформаційних систем (Латвія, м. Рига) Сертифікат від 21.09.2018 “Перспективи розвитку готельного та ресторанного бізнесу в Україні»  (108 год.)

            Брала участь у 15 конференціях за профілем кафедри, у тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції Україна-Словаччинна «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри европейської інтеграції України» (Словаччина, 3-7 травня 2013 р.),  Міжнародній науково-практичній конференції "Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку» (м. Київ, Національний університет харчових технологій» 25-27 березня 2015 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (м.Київ, Київський національний університет культури і мистецтва, 2018 р.), Всеукраїнська  науково-практична конференція, м.Черкаси «Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко – правових систем в умовах євроінтеграції» (м.Черкаси, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 18-19 грудня 2019 року).

Професійне зростання:

2006-2008 р.р. – виконання завдань держбюджетної програми науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Розроблення і впровадження новітніх технологій продуктів харчування репродуктивного і геронтологічного призначення в умовах сучасного демографічного стану України». Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистила 21 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Вищого навчального закладу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ (диплом кандидата технічник наук ДК № 54265). 2009 - 2011 р.р. – доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 2011-2014 р.р. –  доцент кафедри технології і організації готельно-ресторанного господарства КНТЕУ. 2011-2014 р.р. виконання завдань держбюджетної програми науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету «Розроблення і впровадження новітніх технологій продуктів харчування для дітей дошкільного віку в умовах сучасного демографічного стану України». 2014-2016 р.р. – доцент кафедри технології і організації готельно-ресторанного господарства НУХТ, вступ до докторантури. 2016-2020 р.р. – в.о. завідувача кафедри готельно-ресторанної справи та туризму СУЕМ, голова Черкаського осередку кулінарів України.

Наукові інтереси:

Керує науковою роботою студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» та учнівськими науковими роботами для учнів-членів Малої Академії Наук України. У 2017 – 2020 р.р керівництво науковою роботою «Наукове обґрунтування харчового раціону школярів м. Черкаси» учнів 11 класів Черкаської спеціалізованої школи № 18 ім. В’ячеслава Чорновола, які стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Наукове обґрунтування організації харчування школярів м. Черкаси на замовлення Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації із урахування сучасних вимог і законодавчої бази України.

Член правління Асоціації кулінарів України, що входить до складу Всесвітньої асоціації кулінарних союзів.

Член редакційної ради наукового журналу «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації», який є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, включений до Переліку фахових видань України  (категорія Б).

Має 62 публікації, з них 50 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 12 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 8 наукових публікацій у закордонних виданнях і одну статтю у міжнародному фаховому виданні.  Є співавтором 5 колективних монографій, 4 збірників рецептур.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 52 праці, з них  42 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 9 наукових публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях, 8 наукових публікацій у закордонних виданнях. Є співавтором 5 колективних монографій, 3 збірників рецептур.

Практичний досвід:

            Виконувала обов’язки відповідального виконавця наукових тем: «Наукове обґрунтування і розроблення цільової державної програми «Шкільне оздоровче харчування» УДК 642.58.057.874 Номер державної  реєстрації  0111U000929 та прикладного дослідження за рахунок видатків загального фонду державного бюджету проекту «Оптимізація і розроблення інноваційних технологій і раціонів оздоровчого харчування для дітей дошкільного віку» (2012-2014р.р.).

            Розроблення технічного завдання та наукове обґрунтування організації харчування школярів м. Черкаси на замовлення Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації із урахування сучасних вимог і законодавчої бази України (вересень-жовтень 2019 р.).

Навчальні курси, що викладає:

 • Сервісологія: (48 год., з них лекційних − 24 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Інноваційні ресторанні технології: (32 год., з них лекційних − 16 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технологія функціональних продуктів харчування: (48 год., з них лекційних − 24 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Кулінарне мистецтво: (36 год., з них лекційних − 18 год.) для студентів п’ятого курсу (ОКР «магістр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельна і ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технології продукції ресторанного господарства: (56 год., з них лекційних − 28 год.) (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Організація готельного господарства: (140 год., з них лекційних −  70 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Організація ресторанного господарства: (140 год., з них лекційних −  70 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);
 • Технологія напоїв: (34 год., з них лекційних −  17 год.) для студентів (ОКР «бакалавр») денної та заочної форми навчання спеціальності «Готельно-ресторанна справа», розроблено навчально-методичний комплекс дисципліни (НКМД);

Упродовж перебування на посаді здійснювала керівництво дипломними роботами і проектами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та виробничою, технологічною, переддипломною практиками освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Брала участь у роботі понад двадцяти державних екзаменаційних комісій щодо захисту дипломних робіт і проектів студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Вибіркові публікації:
Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Інноваційні напрями розвитку харчових технологій: колективна монографія. за загальн. ред. канд. техн. наук, доц. Н. А. Нагурної ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2020. 154 с.
 2. Інноваційні технології борошняних кондитерський виробів функціонального призначення для учнів. Ресторанний і готельний консалдинг. Інновації. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. том 2, №2, с.94-108 (фахове видання)
 3. Кулінарологія: навч. посіб. в 3 ч. Ч.3. Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2018. 262 с.
 4. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 1. Вид. 4-те./ ХДУХТ. Харків, 2017. 962 с.
 5. Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 2. Вид. 4-те./ ХДУХТ. Харків, 2017. 591с.
 6. Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції: монографія / Черкаси, 2017. 421 с.
 7. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2015. 715 с.
 8. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв з використанням дієтичних добавок: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2013. 787 с.
 9. Sobko A.B., Istomina I.O.  Development of special additional offers of hotels in Ukraine Innovation technologies of drinks for preschool children. Perspektive innovation in science, education, production and transport 2016. SWorld. 20-27 December 2016 . C.46-53
 10. Sobko A.B., Lifirenko . O.S. Prospects for the production of cheese pudding for preschoolers. Modern problems and ways of their solution science, transport, production and education 2016. SWorld .7-14 June 2016 C.45-52
 11. Собко А.Б. Пересічний М.І. Аналіз харчової і біологічної цінності пудингів функціонального призначення для харчування дітей дошкільного віку. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Збірник наукових праць ХДУХТ, 2013. №21. Випуск 2. С. 120-125 (фахове видання)
 12. Собко А.Б., Пересічний М.І. Перспективи використання рослинної сировини у харчуванні дітей дошкільного віку. Обладнання та технології харчових виробництв. Збірник наукових праць ДонНУЕТ. 2012. №21. т. 2. С. 280-285
 13. Assessing food products control and rations of nutrition of functional destination for children of preschool age. The advanced science journal. April. Volume 2013 ISSUE 2. United states. С. 63-67.
 14. Вплив додавання рослинної сировини на реологічні властивості модельних харчових композицій пудингів із м’якого сиру. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри европейської інтеграції України. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції Україна-Словаччинна. 2013. Випуск 1. С. 239
 15. Пудинг з сиру. Патент на винахід України. №UA 108106. опубл. 25.03.2015. Бюл.  №12. С. 3.5–3.6: іл.

ПОДОЛЯН ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри публічного та приватного права

Голова правління ЧРО «Асоціація українських правників»

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B8--ggMAAAAJ

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7817-4199

Scopus Author ID: 56609983600

детальніше

Освіта:

У 2000 р. закінчив Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія та основи правознавства» та отримав кваліфікацію – вчитель історії та правознавства.

2017 рік – Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність 081 «Право», кваліфікація – магістр права.

Кандидат політичних наук з 2006 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • 2018 рік – сертифікатна освітня програма «Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики».
 • 2020 рік – Academic and scientific honesty standards: modern challenges and solutions» (Certificate of participation № AD-023-200313 (140 hours), date of issue 13.03.2020, Warsaw, Poland.

Професійне зростання:

Викладач правознавства, завідувач денним відділенням Черкаського комерційного технікуму (2000 – 2002 рр.). Асистент, старший викладач,  доцент кафедри публічного права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2002 – 2008 рр.). Державна служба у Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі Кабінету Міністрів України (2008 – 2015 рр.). З березня 2016 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. З вересня 2020 року по березень 2023 року – декан факультету права та гуманітаристики.

Наукові інтереси: міжнародне право, право ЄС, інтеграційні процеси України, інформаційні війни, інформаційні правовідносини.

Практичний досвід: голова правління ЧРО «Асоціація українських правників», постійно залучений до роботи Черкаського районного суду як присяжний, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.

Навчальні курси, що викладає: інформаційно-правове забезпечення правозастосовчої діяльності, господарське право, господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право, теорія держави і права.

Вибіркові публікації:

Автор понад 50 публікацій.

 1. Ландіна А.В., Лисенко О.М. Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С.219 – 223.
 2. Ландіна А.В., Лисенко О.М. Профілактика алкоголізації населення: медично-правовий аспект. Конституційні засади медичної реформи в Україні: матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 59.
 3. Лисенко О.М. Становлення організаційної структури Верховної Ради України в контексті процесу європейської політики інтеграції України (1991 – 2004 рр.). Матеріали Міжнародної конференції: Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір. 25 жовтня 2019 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». Львів: СПОЛОМ, 2019. С.198-201.
 4. Ландіна А.В., Лисенко О.М. Міжнародні стандарти призначення покарання спеціальному суб’єкту злочину. Правова держава. Випуск 31. К.: Ін-тдержави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. 630 с. С.380 – 388.
 5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. Станом на 20 травня 2020 р. / авт. кол. Боровик А.В., Дрозд В.Г., Лисенко О.М., Пєтков В.П. та ін. / За заг. ред. Теремецького В.І. К.: Видавничий дім «Професіонал», 2020. 791 с.
 6.  Novytskyi V.A., Novytskyi A.M., Ryzhuk O.M., Taran Ye.I. Economic and legal forecasting analysis of the healthcare financing sources maturity in Ukraine. Georgian Medical News. 2020. №4(301). P.183 – 188.
 7. Лисенко О.М. Забезпечення права людини на судовий захист у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльний аспект. Часопис Київського університету права. 2021. № 2. С.84 – 88.
 8. Лисенко О.М. Інституціоналізація Верховної Ради України в контексті європейської інтеграції (1990 – 2004 роки). Тридцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / За ред. В.В. Масненка, В.В., Тельвака. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. 188 с.
 9. Лисенко О.М. Забезпечення права людини на судовий захист в законодавстві України. Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково- практичної конференції, м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. 190 с.
 10. Ландіна А.В., Лисенко О.М. Права і свободи людини в Україні: історія та законодавче забезпечення. Часопис Київського університету права. 2021. № 3. С.84 – 89.
 11. Кузнецова Л.В., Лисенко О.М. Щодо питання довіри в поліцейській діяльності. Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації. (Київ, 26 лютого 2021 р.) Збірник наукових праць. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. 309 с.
 12. Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності органів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С.229 – 232.
 13. Аблязов Д.Е., Лисенко О.М. Щодо питання відмежування кримінального правопорушення передбаченого ст..ст.210 та 211 КК України від адміністративного правопорушення. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С.453 – 456.
детальніше

Освіта:

1995-2000 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія та народознавство» та отримала кваліфікацію – вчитель історії та народознавства.

2003-2006 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, аспірантура, кафедра політології та культурології

17 листопада 2008 року – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Стажування (підвищення кваліфікації): Білоцерківський національний аграрний університет Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/0000196-18 від 05.04.2018 р. (150 год.)

Професійне зростання:

2000-2003 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політології та культурології. Посада: лаборант. Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, написання навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу; розробка та складання навчальних планів; обробка статистичних даних.

2006-2008 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політичних наук та культурології. Посада: викладач Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, викладання профільних предметів на курсах для бакалаврів та спеціалістів, написання кандидатської роботи, наукових статей, тез та навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу.

2008-2018 рр. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького кафедра політичних наук, культурології та державного управління; в подальшому кафедра державного управління і соціально-політичних наук; в подальшому кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології

Посада: старший викладач (у 2010 -2011 рр. в.о. доцента та доцента)

Посадові обов'язки: Робота з науковою та навчальною документацією, викладання профільних предметів на курсах для бакалаврів та спеціалістів, а також в магістратурі, написання наукових статей, тез та навчально-методичних посібників, підготовка доповідей для наукових конференціях; облік та контроль навчального процесу.

Наукові інтереси: історія, політична соціалізація молоді, соціальна і гуманітарна політика, політична культура, туризм та готельний бізнес. Автор 40 наукових та навчально-методичних публікацій, серед них 2 монографій, 8 статей, 30 навчально-методичних праць.

Навчальні курси, що викладає: туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, основи наукових досліджень та інші.

Вибіркові публікації:

1. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Культурологія в системі вищої освіти // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2010. Випуск 183. Частина II. С. 89-93.

2. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Деякі аспекти розвитку соціального партнерства в системі професійної освіти // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2010. Випуск 176. С. 116-119.

3. Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Молодіжна субкультура як чинник формування особистості // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2011. Випуск 206. С. 99-102.

4. Іщенко М. П., Овчаренко А. О., Подолян Я. В. Соціальна і гуманітарна політика – навчально-методичний посібник для студентів, магістрів і слухачів магістратури спеціальності «Державна служба» денної і заочної форми навчання / за ред.. проф. Іщенко М.П. Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. 400 с.

5. Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків: монографія / авт. кол. : В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко [та ін.]; за заг. ред. В.І. Шарого, О.В. Черевка, В. М. Мойсієнка. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 300 с.

6. Формування та реалізація публічної політики в умовах глобалізації: монографія / авт. кол. : В. І. Шарий [та ін.]; за заг. ред. В. І. Шарого. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 382 с.

7. Бєлоусова Н. В, Сушко Н. В., Журба І. О., Подолян Я. В. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з «синдромом війни» до процесу соціалізації. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал Херсонського національного технічного університету, Херсон : ХНТУ, №31 (20) 2018, Т.2, Ч. 1. С. 82-86.