Студентські наукові товариства

Наукові гуртки – це творчі колективи студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи і вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю студентів під час навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їхнього творчого зростання.

Основними завданнями наукових гуртків є:

  • забезпечення засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
  • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору, підвищення ерудиції;
  • вивчення та узагальнення передової практичної діяльності;
  • участь у науково-дослідній роботі за напрямами досліджень наукових шкіл, інститутів та кафедр;
  • розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання в університеті резерву вчених та викладачів.

Наукові гуртки входять до складу наукових товариств студентів університету на правах первинних організацій.

Студентські наукові товариства університету

№ п/п Назва товариства Назва спеціальності Відповідальна особа
1 Науковий світ Економіка

Коваль О.О., к.е.н., доц.

Панасенко Л.М.,  к.е.н.

2 Фінансовий консультант Фінанси, банківська справа та страхування Сукач О.М., к.е.н.
3 Баланс Облік і оподаткування

Германенко Л.М.,к.е.н., доц.

Гріднєва Д. В., к.е.н.

4 Креатив Маркетинг Сиволап Ю.Ю., викл.
5 Менеджер Менеджмент Козловська С.Г., к.т.н.
6 Документологія.
Інформологія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Захарова І. В., к.і.н., доц.
7 LINGUA Філологія Сиборова О.Л., ст.викл.
8 Егіда Право Лисенко О.М., к.пол.н.