Наукова бібліотека

Наукова бібліотека Східноєвропейського університету ім. Рауфа Аблязова –  це сучасний, потужний, науково-інформаційний та просвітницький центр, робота якого спрямована на ефективне інформаційне забезпечення наукового, навчального, виховного процесу та дослідницької роботи навчального закладу. 

 

Бібліотечний фонд є гордістю університету. Він має постійну тенденцію до якісного та кількісного зростання. На сьогодні загальний фонд бібліотеки налічує  близько 70 тис. екземплярів. Книжковий фонд – 56 тис. примірників, з них наукової літератури – 3 тис. примірників. Фонд періодичних видань нараховує понад 10 тис.  примірників журналів і газет.

Одним з пріоритетних направлень діяльності наукової бібліотеки є перехід на нові технології формування та використання інформаційних ресурсів.

З 2016 року у  бібліотеці впроваджено комп`ютерну бібліотечно-інформаційну програму. Діє електронний каталог «ІРБІС». Автоматизовано внутрішні бібліотечні процеси, здійснюється електронна видача літератури.

ВІТЧИЗНЯНІ ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗАКОРДОННІ ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЕРІОДИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

З метою популяризації наукових надбань науковців-викладачів Східноєвропейського університету, висвітленню їхньої ролі в розвитку науки краю, держави та світу, наукова бібліотека постійно організовує виставки-персоналії, перегляди літератури, презентації нових видань. Оскільки бібліотека є не лише інформаційним, а й дозвіллєво-просвітницьким центром, вона приймає активну участь у формуванні світогляду студентів, їх культурного розвитку, задовольняє різнобічні інтереси.

З цією метою у бібліотеці проводяться презентації новинок літератури, організовуються творчі зустрічі з  митцями, оформлюються тематичні виставки літератури.

 

Основне завдання бібліотеки на сьогодні – це всебічне сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців та здійснення інформаційної підтримки освітньої, науково-дослідної, гуманітарної, просвітницької діяльності університету на основі поєднання традиційних та новітніх інформаційно-бібліотечних технологій.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 206.

Електронна пошта: lib@suem.edu.ua