Конференції

Науково-практична конференція
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
 

27 квітня 2023 року

І Всеукраїнська науково-практична конференція

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

23 червня 2023 року

Ювілейна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИЇ

2 грудня 2022 року

Ювілейна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИЇ

2 грудня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ:
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

25 листопада 2021 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року

ІV Міжнародна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

15 грудня 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

26-27 листопада 2020 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

16-17 квітня  2020 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

28 листопада 2019 року

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

22 листопада 2019 року

Всеукраїнська науково-практична конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

18-19 квітня 2019 року

 

Міжнародна науково-практична конференція

ЕМЕРДЖЕНТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

18-19 квітня 2018 року

 

Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КРАЇНИ

5 грудня 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

19-20 квітня 2017 р.

 

Міжнародна науково-практична конференція

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

20–21 квітня 2016 р.