Аспірантура

АСПІРАНТУРА
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 – ЕКОНОМІКА

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України щодо діяльності аспірантури від 21.10.2016 року № 1464Л відкрито аспірантуру в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту за спеціальністю 051 Економіка, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Оголошується набір слухачів до навчання в аспірантурі. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі Східноєвропейського університету за очною (денною) або заочною формою навчання.

Правила прийому на 2021 рік