Кафедра публічного та приватного права

Кафедра публічного та приватного права забезпечує професійну, фундаментальну, наукову, фахову підготовку здобувачів вищої освіти та виконує координуючу роль з усіх проблем змісту освітнього процесу.

Очолює кафедру

Кузнецова

Людмила Валеріївна,

кандидатка юридичних наук

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів за двома освітніми програмами першого (бакалаврського) та однією освітньою програмою і освітньо-науковою другого (магістерського) рівня за денною та заочною формами навчання і фахового молодшого бакалавра.

Акредитована спеціальність 081 «Право» за освітньою програмою підготовки магістрів та освітньою програмою підготовки бакалаврів спрямована на надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків майбутніх юристів.

081 «Право»

081 «Право»  -  метою якої надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків майбутніх юристів

Метою акредитованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньою програмою підготовки магістрів та освітньою програмою підготовки бакалаврів є набуття навичок у сфері документаційно-інформаційного забезпечення адміністративної (управлінської) і правової діяльності фахівцями, здатними вирішувати завдання створення, організації, використання документаційно-інформаційних ресурсів та управління документаційно-інформаційними процесами в установах.

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  метою якої є підготовка фахівців у сфері документаційно-інформаційного забезпечення адміністративної (управлінської) і правової діяльності, здатних вирішувати завдання створення, організації, використання документо-інформаційних ресурсів та управління документаційно-інформаційними процесами в установах

Науково-дослідна робота кафедри під керівництвом доктора юридичних наук, професора Лошицького М.В. здійснюється в рамках зареєстрованої наукової теми «Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність». Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, інтелектуальні змагання, навчальні екскурсії.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють залученню до наукової роботи студентів. При кафедрі успішно працює студентський науковий гурток  «Феміда» (керівник Литвиненко А.О.). Учасники якого активно беруть участь у міжвузівських предметних олімпіадах, конкурсах, стипендіальній програмі фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» тощо.

Із нагоди професійного свята – Дня юриста – кафедра щороку організовує різноманітні поїздки, що є чудовою нагодою для невимушеного спілкування студентів і викладачів за межами навчальних аудиторій.

Понад 10 років при кафедрі діє навчально-науково-виробничий центр «Юридична клініка», де здобувачі мають змогу застосувати на практиці свої знання, надаючи правову допомогу громадянам міста та області.

Налагоджено робочі контакти кафедри з Черкаським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатськими компаніями та об’єданнями.

Якщо ви бажаєте здобути якісну юридичну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра публічного та приватного права Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова чекає на вас!

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 206.

Тел.: (063) 158-31-30

Електронна пошта: kaf-pravo@suem.edu.ua