Факультет права та гуманітаристики

Факультет права та гуманітаристики створений наказом ректора Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова у вересні 2020 року.

Очолює факультет кандидат політичних наук, доцент Лисенко Олександр Миколайович.

До складу факультету входять: кафедра публічного права, кафедра приватного права, кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи

та соціально-гуманітарних дисциплін, Кафедра дизайну, Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов, Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями: 081 Право, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 022 Дизайн, 035 Філологія, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати наук, викладачі-практики.