Конференції

Ювілейна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИЇ

2 грудня 2022 року

Ювілейна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИЇ

2 грудня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ:
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

25 листопада 2021 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року

ІV Міжнародна учнівсько-студентська конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

15 грудня 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

26-27 листопада 2020 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

16-17 квітня  2020 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

28 листопада 2019 року

ІІІ Міжнародна учнівсько-студентська інтернет-конференція

МОЛОДІЖНА НАУКА У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

22 листопада 2019 року

Всеукраїнська науково-практична конференція

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

18-19 квітня 2019 року