Кафедра публічного права

Основна діяльність кафедри полягає в підготовці студентів за циклом публічно-правових дисциплін; методичному забезпеченні освітнього процесу; проведенні науково-дослідної роботи в рамках кафедральної тематики; забезпеченні практичної підготовки студентів; виховній роботі зі студентами.

Колектив кафедри об’єднує науково-педагогічних працівників, які мають високий рівень фахової підготовки, досвід викладання у вищій школі, значний науковий доробок. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення та розвитку юридичної науки.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Конституційне право України», «Юридична деонтологія», «Теорія держави та права», «Міжнародне право», «Адміністративне право», «Екологічне право». Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють залученню до наукової роботи студентів через участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах, інтелектуальних змаганнях.

Форум молодих правників Черкащини у рамках проведення Тижня права і з нагоди Дня юриста

Неабияке значення в освітньому процесі відіграє використання інтерактивних форм навчання. Із цією метою кафедра проводить навчальні судові засідання, де студенти демонструють не лише знання права, а й ораторські здібності. До того ж в навчальному закладі є спеціально облаштована аудиторія – навчальна зала судових засідань, що дозволяє проводити такі заняття.

Моделювання судового засідання

Завдяки такому формату занять студенти отримують можливість застосувати теоретичні знання в практичних ситуаціях, що сприяє ефективному засвоєнню навичок правничої грамотності, підвищенню рівня правової культури, формуванню логіко-правового мислення, професійної поведінки в залі суду.

Викладачі кафедри беруть участь в організації та проведенні культурно-виховних заходів. Ця робота ведеться через кураторів і старост груп, органи студентського самоврядування. Значна увага приділяється формуванню патріотичного духу, естетичних, культурних та моральних якостей у студентів. Викладачі кафедри активно долучаються до проведення тижнів права і Дня юриста, спортивних змагань з футболу, шахів, конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку, зустрічей із представниками судових та правоохоронних органів.