Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін

Документознавство та інформаційна діяльність – своєчасна та перспективна спеціальність
Оскільки жодна організація чи підприємство не може обійтися без роботи з документами, є й буде необхідність у фіксуванні, збереженні та аналізі задокументованої інформації – виникає велика потреба у кваліфікованих спеціалістах, які здатні якісно організувати документаційну, інформаційну та аналітичну діяльність.
Наш навчальний заклад здійснює підготовку таких фахівців за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність». 
Для кого ця спеціальність?
Якщо ви схильні до абстрактного мислення, аналізу, любите працювати з інформацією та документами, здатні генерувати нові ідеї – ця спеціальність для вас! Для того, щоби стати висококваліфікованим спеціалістом із документознавства та інформаційної діяльності і проявити свої здібності в повному обсязі, наш приватний університет у 2021 році оголошує безоплатний набір на денну й заочну форми навчання. 
 

Брейн-ринг між студентами кафедри з нагоди Всесвітнього дня інформації

Опис програми 
Метою програми «Документознавство та інформаційна діяльність» є підготовка кваліфікованих кадрів із документознавства, інформаційно-аналітичної діяльності, комунікацій із громадськістю, здійснення керівних функцій у сфері управління інформаційними та документаційними процесами. 
Ця спеціальність – міждисціалінарна. Вона поєднує діловодні, управлінські, філологічні, інформаційно-аналітичні та інформатичні дисципліни, а саме:
- архівознавство;
- документознавство;
- діловодство;
- управлінське докуметознавство;
- інформатика;
- прикладне програмне забезпечення;
- бази даних;
- інтернет-технології та ресурси;
- патентознавство;
- захист інформації;
- комп'ютерні мережі;
- інформаційний менеджмент і маркетинг;
- інформаційно-аналітична діяльність;
- документально-інформаційні комунікації;
- теорія комунікації;
- етика та психологія ділового спілкування;
- редагування спецдокументації;
- менеджмент електронних документів
- інформаційний аналіз і консалтинг.

 

Виконання і захист лабораторних робіт з курсу «Інтернет-технології та ресурси»

Під час навчання ви навчитеся:
- застосовувати комп'ютерні технології для опрацювання, зберігання та поширення інформації;
- створювати системи інформаційного забезпечення діяльності;
- застосовувати методи інформаційно-аналітичного дослідження документної інформації;
- організовувати бази даних;
- управляти інформаційними ресурсами;
- застосовувати методику автоматизованої обробки документів;
- впроваджувати прикладні інформаційні системи;
- вести інформаційний пошук;
- організовувати роботу інформаційних служб. 

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Працевлаштування
Майбутні професії досить різноманітні. Випускники навчального закладу можуть обрати посади, що пов'язані як із документознавством (організатор діловодства, помічник керівника, інспектор із кадрів, координатор ділових презентацій та проєктів…), так і з інформаційною справою (фахівець з інформаційних технологій, інформаційний аналітик, інформаційний менеджер…). Вашим місцем роботи можуть бути керівні посади на підприємствах, в організаціях, інформаційних установах різного рівня та форм власності, органах державної влади та місцевого самоврядування.
З таким документом про освіту без роботи ви не залишитесь!

Адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя Левицького, 16

Тел.: (099) 105-27-71 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-ins@suem.edu.ua

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА

єдиний заклад вищої освіти Черкащини, в якому здійснюється підготовка фахівців за унікальною спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники підготовлені до виконання завдань із забезпечення необхідною інформацією користувачів, задоволення інформаційних потреб підприємств, організацій, громадян і суспільства в цілому.

Здобувачі оволодівають компетенціями, необхідними для роботи у сфері організації документно-інформаційних систем та керування документами в установі, в  тому числі на основі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і автоматизованих систем. Вони володіють знаннями і навичками, які дозволяють  їм  організовувати процеси діловодства і документаційного забезпечення; брати участь у створенні і підтримці інформаційного контенту вебсайтів, у розробці проєктів інформатизації, створенні електронних архівів, веденні баз даних; впроваджувати технології електронного урядування, системи автоматизованого документообігу.

У відеосюжеті взяла участь випускниця спеціальності Олена Гирич, провідна спеціалістка Державного архіву Черкаської області.