Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Кафедра економіки, обліку і оподаткування  ̶  відмінний старт для кар’єри в бізнесі, на державній службі і в науці, базується на факультеті економіки і менеджменту.

 

Кафедра об’єднує професорів і викладачів в області цифрової, галузевої і корпоративної економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, практичної психології, юриспруденції та бізнес-інформатики.

Завідувач кафедри професор, доктор економічних наук Ус Галина Олександрівна

МІСІЯ

Підготовка компетентних фахівців в області економічного, фінансового та обліково-аналітичного забезпечення організацій різних секторів економіки і організаційно-правових форм, здатних використовувати отримані знання для роботи в правоохоронних органах, в комерційних і некомерційних організаціях, організаціях державної влади та місцевого самоврядування, у сфері консалтингових послуг, науково-дослідних організаціях, у сфері вищої, післявузівської та додаткової професійної освіти.

 

НАШІ ЦІННОСТІ

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

Формування системи загальних, специфічних і особистісних компетенцій фахівців, що володіють теоретичними і прикладними навичками і вміннями організації та ефективного здійснення економічної діяльності господарюючих суб’єктів, економічних, фінансових, виробничо-економічних і аналітичних служб організацій різних форм власності, державних і муніципальних органів влади.

 

 

Кадрова політика кафедри спрямована на збереження основного кадрового складу, залучення молодих співробітників і підвищення кваліфікації кожного викладача. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-професійний потенціал, беруть активну участь в міжнародних і науково-методичних конференціях і семінарах, мають практичний досвід роботи за фахом.

Кафедра здійснює підготовку за основними освітніми програмами:

  • магістрів (спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і оподаткування»,
    051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка»)
  • бакалаврів (спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і оподаткування»,
    051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка»)

            Навчання відбувається за очною та заочною формами навчання.

Випускники кафедри успішно працюють фахівцями в сфері економічної безпеки, бухгалтерами-експертами в комерційних, державних, правоохоронних органах, фахівцями-ревізорами, головними бухгалтерами, економістами, фінансовими менеджерами, аудиторами (у разі отримання кваліфікаційного атестата аудитора) на підприємствах різних організаційно-правових форм, а також успішно вступають до аспірантури і займаються науковою діяльністю. Їх запрошують для роботи в комерційні банки, податкові інспекції та інші фінансові структури.

НАШИМ ВИПУСКНИКАМ ДОВІРЯЮТЬ

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб.220.

Тел.: (099) 105-27-71  – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна поштаkaf-oblik@suem.edu.ua