Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Кафедра економіки, обліку і оподаткування  ̶  відмінний старт для кар’єри в бізнесі, на державній службі і в науці, базується на факультеті економіки і менеджменту.

 

Кафедра об’єднує професорів і викладачів в області цифрової, галузевої і корпоративної економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, практичної психології, юриспруденції та бізнес-інформатики.

Завідувач кафедри професор, доктор економічних наук Ус Галина Олександрівна

МІСІЯ

Підготовка компетентних фахівців в області економічного, фінансового та обліково-аналітичного забезпечення організацій різних секторів економіки і організаційно-правових форм, здатних використовувати отримані знання для роботи в правоохоронних органах, в комерційних і некомерційних організаціях, організаціях державної влади та місцевого самоврядування, у сфері консалтингових послуг, науково-дослідних організаціях, у сфері вищої, післявузівської та додаткової професійної освіти.

НАШІ ЦІННОСТІ

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

Формування системи загальних, специфічних і особистісних компетенцій фахівців, що володіють теоретичними і прикладними навичками і вміннями організації та ефективного здійснення економічної діяльності господарюючих суб’єктів, економічних, фінансових, виробничо-економічних і аналітичних служб організацій різних форм власності, державних і муніципальних органів влади.

 

Кадрова політика кафедри спрямована на збереження основного кадрового складу, залучення молодих співробітників і підвищення кваліфікації кожного викладача. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-професійний потенціал, беруть активну участь в міжнародних і науково-методичних конференціях і семінарах, мають практичний досвід роботи за фахом.

Кафедра здійснює підготовку за основними освітніми програмами:

            Навчання відбувається за очною та заочною формами навчання.

облік і оподаткування 

Для старту кар’єри в економічній галузі
бухгалтерський бекграунд – найкращий!

         Спеціальність «Облік і оподаткування» завжди була і залишається однією з найбільш затребуваних на сучасному ринку праці. На сьогодні всі підприємства, підприємці чи державні структури зобов’язані вести облік, здавати звітність і сплачувати податки, тому жоден суб’єкт господарювання не може обійтися без послуг фахівця з бухгалтерського обліку. Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік і складає звітність, а й проводить значну роботу з оподаткування, планування, контролю, аналізу господарської діяльності, а також бере активну участь у підготовці альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень.

Освітня програма «Облік і оподаткування» спрямована на підготовку сучасних висококваліфікованих фахівців та передбачає формування професійних компетентностей в галузі обліку і оподаткування відповідно до вимог бізнес-середовища та національного й міжнародного ринків праці, освітніх інновацій, мобільності інформаційно-комунікаційних технологій та бізнес-процесів.

облік і оподаткування

Навчаючись на спеціальності “Облік і оподаткування”, ви не тільки отримаєте базову економічну освіту, але й додатково:
 • здобудете ґрунтовні знання з обліку у різних сферах економічної діяльності та податкового законодавства
 • опануєте міжнародні стандарти обліку, аудиту і звітності; основи бізнес-планування, бюджетування, трудового та господарського законодавства; розуміння електронного бізнесу та інформаційного права
 • оволодієте навичками застосування цифрових технологій в обліку та матимете можливість пройти сертифікацію користувачів прикладних програмних рішень 1С:Підприємство/BAS
Чому варто обрати спеціальність «Облік і оподаткування»
 • Це професія, що адаптується. Роль бухгалтерів та аудиторів з роками змінюється, але основна функція цих професій – звітність, аналіз, податки, розуміння фінансових потоків – залишається  актуальною, як ніколи.
 • Ви зрозумієте, як функціонує бізнес. Облік називають «мовою бізнесу». Сучасна роль бухгалтера дає широке уявлення про те, як працюють підприємства в цілому, і багато різних сфер бізнесу можуть звернутися до вас за послугами, надаючи вам чудові знання та зв’язки, які можуть вам знадобитись у довгостроковій перспективі.
 • Ви працюватимете з найсучаснішими технологіями. Новітні технологічні досягнення змінюють світ бізнесу. У вашій бухгалтерській кар’єрі ви матимете можливість працювати з цими технологіями та використовувати їх для досягнення цілей вашої команди. Одна з найважливіших навичок бухгалтерів - це вміння ефективно працювати з великим обсягом інформації.
 • Ви знайдете широкі можливості для кар’єрного зростання. Оскільки програмне забезпечення замінює виконання повторюваних і трудомістких завдань, сучасні бухгалтери можуть швидко перейти до прийняття рішень та стратегічних ролей вищого рівня.
 • Можливість працювати віддалено. Ви зможете обирати найбільш зручний варіант роботи для себе – в офісі чи на фрілансі – з урахуванням своїх можливостей та цілей, самостійно регулюючи обсяг та час роботи.
 • Немає ніяких вікових обмежень – чим досвідченіший спеціаліст, тим більше він цінується на ринку.
 • Ви зможете працювати практично у будь-якій галузі. Отримані знання з обліку і оподаткування стануть у нагоді як у власному бізнесі, так і на всіх підприємствах будь-яких видів діяльності і форми власності, в аудиторських та консалтингових фірмах, банках, державних органах влади і управління, контролюючих органах тощо.

облік і оподаткування

Цифрова економіка – унікальна освітня програма

Розроблена відповідно до положень Національної економічної стратегії України. Її головне завдання – ефективно підготувати висококваліфіковані кадри, які прискорено впровадять цифрові технології в економіку і соціальну сферу України

Цифрова економіка

"економіка, що базується на цифрових комп’ютерних технологіях та інформаційно-комунікативних технологіях, але на відміну від інформатизації, цифрова трансформація не обмежується впровадженням інформаційних технологій, а докорінно перетворює сфери і бізнес-процеси на базі Інтернету та нових цифрових технологій"

Цифрова економіка прискорює і пришвидшує
існуючі економічні процеси

digital economy
Освітня програма «Цифрова економіка»
         дозволить нашим випускникам
 • сформувати для себе розуміння особливостей і можливостей сучасних і перспективних інформаційно-комунікаційних технологій, що є основою цифрової економіки
 • професійно допомагати в побудові та забезпеченні стабільного розвитку бізнесу, вдосконаленні системного управління бізнес-процесами підприємства
 • застосовувати найкращі міжнародні практики та реалізовувати отримані компетенції у своїй професійній діяльності
 • отримати знання і практичний досвід прийняття управлінських рішень в умовах глобальної цифрової трансформації
 • оволодіти інструментарієм ефективного використання інформаційних ресурсів
 • вивчити особливості стратегічного управління і побудови бізнес-процесів в сфері цифрової економіки
 • вести бізнес онлайн, електронну комерцію, інформаційний бізнес, опанувати основи програмування, розробку та супровід інтернет-магазинів​​​

Викладачами кафедри д.е.н., професором Ус Г.О. та к.е.н., доцентом Ковалем О.О. проведено дослідження щодо цифровізації економіки України та дістало висвітлення в статті: «Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика»

В статті визначені особливості висвітлення процесу цифровізації економіки в науковій літературі. Наведено розвиток цифрової економіки та її впровадження. Висвітлені визначення та характеристики цифрової економіки, обрані найбільш оптимальні для України.

Визначені та охарактеризовані небезпеки та ризики цифрової економіки. Запропоновані пропозиції з мінімізації небезпек, а саме розробка нових економічних моделей ринкової економіки з коригуванням негативних викликів цифрової економіки, адаптація основних постулатів цифрової економіки до української реальності та орієнтовні напрямки наукових досліджень.

Випускники кафедри успішно працюють фахівцями в сфері економічної безпеки, бухгалтерами-експертами в комерційних, державних, правоохоронних органах, фахівцями-ревізорами, головними бухгалтерами, економістами, фінансовими менеджерами, аудиторами (у разі отримання кваліфікаційного атестата аудитора) на підприємствах різних організаційно-правових форм, а також успішно вступають до аспірантури і займаються науковою діяльністю. Їх запрошують для роботи в комерційні банки, податкові інспекції та інші фінансові структури.

НАШИМ ВИПУСКНИКАМ ДОВІРЯЮТЬ

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб.220.

Тел.: (099) 105-27-71  – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна поштаkaf-oblik@suem.edu.ua