Факультет економіки і менеджменту

Факультет економіки і менеджменту Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова створено у вересні 2020 року.

Факультет очолює кандидат економічних наук Сукач Олена Миколаївна.

Наразі, факультет здійснює підготовку фахівців за найбільш прогресивними, сучасними та затребуваними спеціальностями на ринку праці. До складу факультету входить три випускові кафедри:

«Економіки, обліку і оподаткування»

«Маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування»

«Менеджменту і адміністрування»

які здійснюють підготовку магістрів та бакалаврів за 6 спеціальностями.

Основною місією факультету є підготовка фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку та суспільних трансформацій. Відповідно до місії, науково-педагогічні працівники факультету, постійно проходять підвищення кваліфікації, відвідують різноманітні тренінги та науково-практичні заходи, що дозволяє викладачам бути в тренді сучасних вимог та сформувати інноваційні інструменти навчання студентів.

Співпраця з провідними фаховими установами та організаціями дозволяє отримати практичні навички на реальних прикладах, зокрема шляхом:

  • - проходження виробничої практики;
  • - написання наукових робіт, тез, статей;
  • - презентації здійснених досліджень та розроблених пропозицій на науково-практичних конференціях.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати економічних наук, викладачі-практики.