Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти
Другий (магістерський) 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Діджитал маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Документаційно-інформаційне забезпечення
адміністративної і правової діяльності»

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад»

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Ступінь вищої освіти
Перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійна програма «Діджитал маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка»

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

Освітньо-професійна програма «Туризм»

Освітньо-професійна програма «Документаційно-інформаційне забезпечення
адміністративної і правової діяльності»

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Германська філологія та переклад»