Кафедра приватного права

Кафедра приватного права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Право». Терміни навчання за освітніми ступенями: «бакалавр» – 4 роки, «магістр» – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Освітній процес забезпечують доктори та кандидати юридичних наук, які мають високий рівень фахової підготовки, багаторічний досвід роботи у вищій школі, значний науковий доробок.

Студенти отримують знання, вміння і навички з таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Господарське право», «Аграрне право», «Екологічне право» та ін.

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства»

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку юридичної науки. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення та розвитку права.

На кафедрі працює наукова школа «Теоретико-правові та практичні аспекти регулювання цивільних, трудових та адміністративних правовідносин у сфері захисту прав особи на сучасному етапі розвитку законодавства України». Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, організовують науково-практичні семінари, круглі столи, інтелектуальні змагання, навчальні екскурсії.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють залученню до наукової роботи студентів. При кафедрі успішно працює студентське наукове товариство «Феміда» з проблем цивільного та сімейного права. Учасники товариства під керівництвом викладачів активно беруть участь у міжвузівських предметних олімпіадах, конкурсах, стипендіальній програмі фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» тощо.

Традицією кафедри є проведення серед студентів загальноуніверситетських і міжвузівських брейн-рингів з актуальних питань обраної професії. Із нагоди професійного свята – Дня юриста – кафедра щороку організовує різноманітні поїздки, що є чудовою нагодою для невимушеного спілкування студентів і викладачів за межами навчальних аудиторій.

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на професійно-практичну підготовку студентів. Майбутні юристи опановують спеціальність в територіальних органах МВС України, Міністерства юстиції, Державної виконавчої служби України, Державної фіскальної служби України, прокуратури, в судах різних інстанцій, юридичних фірмах тощо.

Понад 10 років при кафедрі діє навчально-науково-виробничий центр «Правнича клініка», де студенти мають змогу застосувати на практиці свої знання, надаючи правову допомогу громадянам міста та області.

Кафедра пишається своїми випускниками, які працюють на керівних посадах, юрисконсультами, спеціалістами в юридичних відділах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, займаються приватною юридичною практикою.

Якщо ви бажаєте здобути якісну юридичну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра приватного права Східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі хвилюючі вас питання.

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 206.

Тел.: (0472) 64-70-55.

Електронна пошта: kaf-pravo@suem.edu.ua